Bullerskärmen vid Fridnässkolan klar

Nu är den cirka 300 meter långa bullerskärmen klar och gång- och cykelbanan som varit avstängd öppnas.

Bullerskärmen började byggas i november förra året. Anledningen var att sänka bullernivån från järnvägen. Bullerskärmen fungerar också som invallning vid en olycka med farligt gods.

Under arbetet har gång- och cykeltrafiken letts om men nu plockas avspärrningarna bort.

Bullerskärm med Fridnässkolan i bakgrunden

Foto: Hans Vikner

Bullerskärm och gång- och cykelbana

Foto: Hans Vikner

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Via formulär: Kontaktformulär Länk till annan webbplats.

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

kontaktcenter@vasteras.se

Publicerad

Senast ändrad