Byte till moderna LED-armaturer

Nu byter vi runt 2000 armaturer på Bjurhovda, Brandthovda, Skiljebo och Klockartorpet. Det blir moderna LED-armaturer som förväntas minska energiförbrukningen med mellan 60 och 70 procent. Även den tidigare obelysta gång- och cykelvägen på sträckan Hälla-Lista får ny LED-belysning.

Närvarostyrd belysning

Belysningen blir närvarostyrd med hjälp av rörelsedetektorer. Det innebär att belysningen dämpas till 30 procent eller släcks helt vissa tider under natten när ingen rörelse finns. Så fort rörelsedetektorerna aktiveras, ökar ljusstyrkan till full effekt för de lampor som är närmast framför dig. Ljuset följer dig när du rör dig framåt på vägen. Gång- och cykelvägarna mellan Grindtorpsängen-Örtagården samt Hökåsen-Malma har redan fått ny närvarostyrd LED-belysning. Den totala sträckan som nu blir belyst är 6 kilometer.

Begränsad framkomlighet

Vi kommer att använda ett eller flera arbetsfordon i samband med montering av nya armaturer och stolpar. Detta begränsar framkomligheten, men du ska alltid kunna ta dig förbi arbetsområdet. På sträckan Hälla-Lista så samförlägger vi även fiberkabel.

Arbetet beräknas vara klart under hösten.

Illustration över en grön bakgrund och en glödlampa, där glödtråden är ersatt med en grön kvist och två fjärilar i blått och gult.

Publicerad

Senast ändrad