Ny gång- och cykelväg längs Järnåldersgatan

Inom kort börjar vi bygga en gång- och cykelväg längs Järnåldersgatan. Anledningen är att vi vill förbättra säkerheten för oskyddade trafikanter. Mellan Österleden och Hövdingagatan går den på södra sidan av Järnåldersgatan, och från Stigbygelgatan till Tortunavägen går den på norra sidan.

  • Vi bygger två hastighetssäkrade passager. En vid Hövdingagatans infart till skolan och en vid gång- och cykelvägens anslutning till Österleden.
  • Gång- och cykelbanan blir ordentligt belyst av energisnåla armaturer.
  • Vi bygger sträckan i etapper, men det kommer ändå att bli begränsad framkomlighet under byggtiden. Under vissa moment kan det bli nödvändigt att stänga av delar av Järnåldersgatan. 

Arbetet börjar i av mitten augusti och beräknas vara klart vid årsskiftet.

Nyhetsbild

Prenumerera gärna på uppdateringar, se länken nedan. Då får du information när det händer något nytt i projektet.

Om gång- och cykelvägen längs Järnåldersgatan

Publicerad

Senast ändrad