Möjlighet till mer tid i förskola och pedagogisk omsorg för barn till föräldralediga

Kommunfullmäktige i Västerås stad har beslutat att ge möjlighet till mer tid i förskola och pedagogisk omsorg för barn till föräldralediga. Möjlighet till mer tid gäller från höstterminen det år barnet fyller tre år. Syftet är att utjämna barns ojämlika uppväxtvillkor. Beslutet gäller från 1 juli 2022.

Föräldralediga

Det här förändras

Möjlighet till mer tid i förskola och pedagogisk omsorg för barn från tre år* från 20 till 25 timmar per vecka.
*Gäller från höstterminen det år barnet fyller tre år.

Datum när ändringen börjar gälla

Barn födda 2016, 2017 och 2018 har rätt till mer tid i förskola och pedagogisk omsorg från 20 till 25 timmar per vecka från och med 1 juli 2022. För barn födda 2019 gäller mer tid från terminsstart 16 augusti 2022.

Så här gör du

Pussel med siffror


  • Vårdnadshavare loggar in i e-tjänsten för förskola och fritidshem på vasteras.se och uppdaterar sitt behov.
  • Vårdnadshavare och barn med skyddade personuppgifter hänvisas till Kontaktcenter.

Västerås stads Kontaktcenter svarar på frågor vardagar klockan 08.00-16.30, telefon 021-39 00 00 knappval 2.

E-tjänst för förskola och fritidshem

Avgift

Avgiften blir oförändrad för vårdnadshavare som uppdaterar behovet för sitt barn från 20 till 25 timmar per vecka.

Arbetssökande

Det här gäller för arbetssökande

Tid i förskola och pedagogisk omsorg för barn från tre år* upp till 25 timmar per vecka.
*Gäller från höstterminen det år barnet fyller tre år.

Kontakta oss

Kontaktcenter för förskola och skola

Vi hjälper dig med frågor om:

  • förskola och fritidshem
  • grundskola och anpassad grundskola (grundsärskola)
  • gymnasieskola och anpassad gymnasieskola (gymnasiesärskola)

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30

Kontaktvägar

Via formulär: Kontaktformulär Länk till annan webbplats.

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 2

kontaktcenter@vasteras.se

Publicerad

Senast ändrad