Första spadtaget vid Emausskolan

Emausskolan ska byggas om och till. Idag den 2 september togs det första symboliska spadtaget och elever planterade ett träd på skolgården. Trädet, en lind, ska symbolisera Kunskapens träd och den växande skolan.

Skolan, som har elever från förskoleklass till och med årskurs 6, ska i framtiden ha plats för fler elever i dessa årskurser. Kapaciteten ska öka från 350 till drygt 700 elever för att möta ett ökat elevunderlag i närområdet. Bland annat från Kopparlunden där det ska byggas bostäder.

Ledstjärnan i projektet är att skapa en skola för framtiden där miljö och trygghet spelar stor roll. I samband med om- och tillbyggnaden rivs en del av skolan som idag är kanslibyggnad. Av miljöskäl ska en del av materialet återanvändas i det som byggs nytt. Bland annat kommer tillbyggnaden och idrottshallen byggas med trästomme och så långt det är möjligt ska återbrukat tegel användas i fasaden. När arbetet är klart kommer en analys göras över hur mycket koldioxid man har sparat genom återbruk och väl valda byggprodukter.

Arbetet kommer att ske i etapper för att se till att miljön hela tiden är tillgänglig och säker för elever och skolpersonal. Redan nu har visst arbete påbörjats, men byggnationen av nya lokaler startar nu under hösten.

Foto på politikerna där Jesper Brandberg håller i en mikrofon. I förgrunden syns trädet, en grönskande lind, som ska planteras.

Vid ceremonin idag medverkade Jesper Brandberg, L, fastighetsnämndens ordförande. Vicky Skure Eriksson, C, ordförande nämnden för idrott, fritid och förebyggande och Anna Lundberg, L, ordförande grundskolenämnden.

En av de första åtgärderna är att bygga en ny idrottshall. Idrottshallen kommer att få omklädningsrum som är utrustade med 36 omklädningshytter med egen dusch. Det är en åtgärd som ska främja trygghet, säkerhet och minska risken för olika typer av kränkningar.
Hela byggprojektet beräknas vara klart 2025. Även skolgården kommer att byggas om under denna tid.

Preliminär tidplan

  • Ombyggnad storkök och matsal: juni 2022 - december 2022
  • Idrottshall: augusti 2022-november 2023
  • Tillbyggnad skola: augusti 2022 – februari 2024
  • Ombyggnad befintlig skolan: mars 2024 – april 2025
  • Skolgården byggs om etappvis och helt klart till överlämning april 2025

Om Emausskolan

Publicerad

Senast ändrad