Totalförsvarsövning i Västerås

På tisdag 6 september kommer du som rör dig vid Carlforska gymnasiet att kunna se personer i uniform, vissa med vapen, vid gymnasieskolan. Det är ingen fara, det är en övning. Polisen i Västmanland, Försvarsmakten, region Västmanland och Västerås stad ska träna på att hantera pågående dödligt våld.

Den 6 september sker en totalförsvarsövning på Carlforska gymnasiet och Västerås sjukhus. Vid tiden för övningen kommer skolan och ett område kring skolan spärras av. Poliser kommer finnas på plats för att informera förbipasserande. Det kommer finnas skyltar på respektive övningsområde om vad som pågår och var.

Polisen i Västmanland, Försvarsmakten, region Västmanland och Västerås stad ska träna på att hantera pågående dödligt våld. Inom ramen för totalförsvaret övar man sin förmåga till gemensamma operationer i kris, så kallad gråzon. Huvudfokus för övningen är försvarsmedicin.

Personer i uniform, vissa av dem med vapen, kommer att röra sig vid och i skolans byggnader. Det kommer att finnas polisbilar, ambulanser och andra utryckningsfordon och också en helikopter som kommer att starta och landa ett par gånger. Polisen kommer att använda sina vapen. De använder ammunition som låter, men inte skickar ut kulor.

Figuranter som fått sminkade skador kommer att finns i skolan och tas om hand av personalen som övar. De kommer att finnas i avgränsade utrymmen och inte där eleverna befinner sig. Figuranterna ska transporteras i ambulans och helikopter till sjukhuset där man också övar på akutmottagningen.

Övningen sker tisdagen den 6 september klockan 09.30-15.00. Den är planerad sedan länge och det finns inget förhöjt hot mot någon av platserna där övningen pågår.

Vad är totalförsvaret?

Den samlade verksamheten för hela försvaret kallas totalförsvaret. Totalförsvaret består av det militära och det civila försvaret tillsammans. I Totalförsvaret ingår Försvarsmakten, statliga myndigheter, regioner, kommuner, företag och frivilligorganisationer.

Publicerad

Senast ändrad