Miljövänligare asfalt på Björnön

På Björnön lades på onsdagen asfalt där en del av det oljebaserade bindemedlet bitumen bytts ut mot en restprodukt från skogen. Under fem år ska försöket med miljövänligare asfalt utvärderas.

Sammanlagt är det en cirka 400 meter sträcka från Björnöbron till bussvändplatsen som förses med 300 ton asfalt.

Det som ersätter en del av bitumen är ämnet lignin som framförallt finns i barrträd. Det är ligninet som håller samman träfibrerna.

Genom att blanda i lignin i asfalten minskas miljöpåverkan. Det behövs dessutom lägre temperatur att tillverka asfalt med lignin än med bitumen.

Sträckan på Björnön valdes för att den ändå skulle asfalteras om och för att det är lagom blandning av tung busstrafik och personbilar.

Arbetet utförs i samarbete med Svevia.

En asfaltsvält kör på nylagd asfalt.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Via formulär: Kontaktformulär Länk till annan webbplats.

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

kontaktcenter@vasteras.se

Publicerad

Senast ändrad