Nu flyttar överförmyndarförvaltningen in i stadshuset

Efter nästan 20 år flyttar överförmyndarförvaltningen tillbaka in i stadshuset. Från och med måndag den 26 september finns verksamheten på plats och redo att ta emot besök.

– Vi trivs bra i våra nuvarande lokaler men i takt med att vi har blivit fler som arbetar på förvaltningen har vi börjat växa ur lokalerna. Vi ser det också som positivt att vi nu kommer närmare de övriga förvaltningarna. Dessutom blir det enklare för västeråsarna att hitta till oss och på så sätt få del av den hjälp och det stöd som vår förvaltning erbjuder, säger Carina Dahlström, direktör på överförmyndarförvaltningen.

Flytten innebär också att överförmyndarförvaltningen kan hänvisa till receptionen i stadshuset som har generösare öppettider än vad de själva kunnat erbjuda. - I våra enkätundersökningar som vi skickar ut till gode män och förvaltare framkommer det att många önskar att vi blir mer tillgängliga. Vi hoppas att det här ska leda till det. Vi vill att det ska vara lätt att få kontakt med oss, säger Carina Dahlström.

Alla kommuner har en överförmyndarverksamhet som ansvarar för gode män och förvaltare. Överförmyndarförvaltningen rekryterar och utbildar gode män och förvaltare och ser till att de utför sina uppdrag på ett bra sätt.

Är du intresserad av att bli god man eller förvaltare?

Vi vill gärna ha fler ställföreträdare! Anmäl ditt intresse här

Kontaktuppgifter:

E-post: overformyndaren@vasteras.se

Telefon: 021-39 27 25. Telefontid måndag - torsdag kl. 10.00 – 11.30.

Besök: Stadshuset i Västerås. I stadshusentrén kan du lämna in handlingar till oss. Stadshusets reception har öppet 8.00 – 16.30.

Möte med handläggare måste bokas i förväg genom att skicka e-post till overformyndaren@vasteras.se. Någon från förvaltningen bemannar även stadshusentrén för drop-in-besök på onsdagar mellan klockan 10.00-12.00.

Medarbetare
Välkomna till oss

Välkommen till oss

Publicerad

Senast ändrad