Nordic City Network träffas i Västerås under tre dagar

Den 27 september anländer samhällsplanerare från 11 nordiska städer till Västerås för att träffas inom nätverket Nordic City Network. Under tre dagar ska besökarna tillsammans med tjänstepersoner från Västerås stad jobba utifrån temat innerstadens utveckling, med särskilt fokus på trygghet och inkludering.

Fler perspektiv på våra utmaningar i innerstaden

Ett viktigt moment under dagarna är att låta deltagarna, utifrån sina perspektiv, analysera sju olika platser i vår innerstad med olika typer av utmaningar. Genom grupparbeten ska de analysera vilka olika utmaningar och möjligheter de ser med platser såsom Vasaparken och parkens kopplingar gentemot Resecentrum och Vasagatan, området kring kvarteret Igor, Stora torget och Sigmatorget och universitetsområdets koppling till city.

Tillsammans med guider från framför allt Västerås stad men också från Mälardalens Universitet och Västerås citysamverkan, ska grupperna komma med konkreta förslag på hur platserna kan göras tryggare och mer välkomnande.

Ett led i arbetet med målbilden för Västerås innerstad

Våra grannländers tankar om Västerås utmaningar är ett av många sätt att närma oss vår målbild för innerstaden. I målbilden beskrivs det som västeråsarna önskar sig av Västerås innerstad 2050. Västeråsarna önskar sig bland annat en innerstad som vågar, fler mänskliga möten, ett intressantare vardagsrum, ett rikare utbud och mer grönska. Målbilden är ett resultat av dialogprojektet Tyck om din innerstad, där mer än 4000 personer berättade vad de önskade sig av sin innerstad år 2050.

Nyhetsbild

Publicerad

Senast ändrad