Vi vill veta hur trygga västeråsarna känner sig

Under två veckor genomför vi en undersökning om trygghet. Cirka 40 000 västeråsare får undersökningen som är en del i stadens arbete med trygghetsskapande insatser.

3-16 oktober genomför Västerås stad en undersökning om trygghet bland invånarna. Undersökningen skickas till slumpvis utvalda västeråsare mellan 16 och 84 år. Den skickas ut via sms med Västerås stad som avsändare.

- Vi genomför undersökningen för att ta reda på hur vanligt det är att boende i Västerås känner sig trygga eller otrygga. Vi vill också ta reda på om det finns platser i kommunen som upplevs särskilt otrygga, säger Björn Gustafsson, strateg på Hållbarhetsenheten, stadsledningskontoret.

De som svarar på hela enkäten och skickar in sina svar är med i utlottningen av en mobiltelefon.

Resultaten hjälper oss att prioritera var vi behöver fler trygghetsskapande insatser. Vi presenterar de övergripande resultaten när vi sammanställt undersökningen.

Information om trygghetsundersökningen

Nyhetsbild

Kontakta oss

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med alla dina kommunala frågor.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Via formulär: Kontaktformulär Länk till annan webbplats.

Telefonnummer: 021-39 00 00

kontaktcenter@vasteras.se

Publicerad

Senast ändrad