Sprängningsarbeten vid Bjurhovdagatan

Vi har upptäckt berg i samband med att vi börjat bygga en ny bussfil vid Kungshögsgatans hållplats. Vi kommer därför att börja med sprängningsarbeten torsdagen den 10 november. Trafiken stoppas tillfälligt vid varje sprängning. 

Stoppet varar normalt sett i några minuter. Signal kommer att ljuda före och efter varje sprängning. Sprängningsarbetena sker under dagtid och beräknas pågå under en eller ett par dagar. Därefter fraktar vi bort stenmassorna.

Fastigheter som finns inom 50 meter från sprängningsarbetet kommer att förses med vibrationsmätare.

Vi beklagar om arbetet medför visst buller och ska försöka bli klara så snabbt vi kan.

Läs mer om den nya bussfilen

Karta över Bjurhovdagatan

Arbetsområdet för den nya bussfilen.

Ett vägarbete pågår. Det är lerigt och fullt med vatten i en uppgrävd ränna. på en delsträcka syns berg i dagen.

Publicerad

Senast ändrad