Arbeten vid Fridnäs planområde

Det ska bli nya bostäder och skola vid Fridnäs enligt antagen detaljplan, Dp 1914. Innan byggprojektet kan börja behöver vi avverka träd inom planområdet. Därefter kommer vi att sanera marken.

Tidplan

  • Avverkningen av träden sker under vecka 47.
  • Saneringen beräknas vara klar våren 2023.
  • Byggnation av ny skola beräknas påbörjas efter sommaren 2023.

Läs mer om Fridnäs planområde

Detaljplan 1914

Nyhetsbild

Den nya skolbyggnaden planeras i den västra (nedre) delen och bostäderna i den östra (övre) delen av planområdet på Fridnäs

Publicerad

Senast ändrad