Integrationsenheten flyttar till nya lokaler

Den 19 december öppnar integrationsenheten upp porten för klienter på Port Anders gata 3. - Lokalerna är ljusa och fräscha, det är snart nyår, och då passar det bra med en nystart, säger Khollod Elawad, teamledare på enheten.

Lokalerna tillhörde Överförmyndarnämnden tidigare som nu flyttat in i stadshuset.

– Vi har packat hela förra veckan, flyttat in hela den här veckan och är snart redo att sätta i gång verksamheten igen, säger Khollod.

Ett uppdrag som länge varit under Integrationsenheten är samhällsorientering. Från årsskiftet tar vuxenutbildningen (VUC) över uppdraget. Samhällsorientering är en informationskurs för nyanlända flyktingar, den ges i grupp på hemspråket. Samhällsorienteringen ska ge en grundläggande förståelse för det svenska samhället och vara en grund för fortsatt kunskapsinhämtande.

-I samband med att VUC tar över uppdraget av samhällsorientering blir föreläsningssalarna vi hade överflödiga. Vi tycker att de nya lokalerna passar oss och vår verksamhets nya behov som handen i handsken, säger Sahar Abbasi, handledare för ungdomar.

Med start nästa vecka öppnar integrationsenheten portarna för klienter på Port Anders gata 3.

Nyhetsbild

Publicerad

Senast ändrad