Enkäten om Malmabergs upptäckarstig avslutad

Tack alla ni som deltagit i vår enkät om upptäckarstigen! Sammanlagt fick vi in drygt 100 svar och nästan lika många ordförslag gällande vad det bästa med träd är. Namnet ”Upptäckarstigen” med skogens djur som tema vann omröstningen.

När det gäller namnförslaget vann ”Upptäckarstigen” överlägset med 58,4%. Namnen ”Stig in i skogen” och ”Levande skogen” fick vardera 15,6% av rösterna, medan ”Trädstigen” fick 10,4% av rösterna.

När det gäller frågan ”Vilka figurer tycker du ska få flytta in längs stigen?” var resultatet betydligt jämnare. Skogens djur vann med 40,4% medan alternativen ”Tomtar, troll, pysslingar och älvor” samt ”Sagans fantasidjur” fick 29,8% var av rösterna.

I ordförslagen var de mest förekommande orden syre, vackra, djur, klättra och levande. Doften och föränderlighet hamnar inte långt efter.

Nyhetsbild


Vad händer härnäst?

Vi kommer att jobba vidare med era ordförslag. Under våren kommer vi att färdigställa upptäckarstigen och förhoppningen är att vi kan inviga den till försommaren 2023.

Malmabergs upptäckarstig

Publicerad

Senast ändrad