Barkarövägens bussgata börjar byggas

Nu börjar bygget av Barkarövägens förlängning till Örtagården. Under mellandagarna inleds förberedelserna och vecka 2 börjar arbetet på allvar.

Idag går den närmaste vägen mellan Barkarö och Örtagården förbi Fullerö golfklubb. Vägen är smal och krokig och inte lämplig att blanda bil-, buss-, cykel- och gångtrafik.

Därför byggs nu en ca 1,5 km lång väg i Barkarövägens förlängning. Den nya vägen får en belyst gång- och cykelbana som går parallellt med den nya vägen.
Dessutom byggs en bussvändslinga och hållplats vid korsningen med Tidövägen.

Vägbygget ska var klart vintern 2023-2024.

Karta över planerad väg mellan Barkarö och Örtagården

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Via formulär: Kontaktformulär Länk till annan webbplats.

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

kontaktcenter@vasteras.se

Publicerad

Senast ändrad