Du kan hämta grus på återbruken för att motverka halka

Västerås stad halkbekämpar våra kommunala gator vintertid. Men du som fastighetsägare har också ett ansvar. Du ska sköta om den del av gata, trottoar och gångbana som finns inom 1,5 meter från din tomtgräns. 

Grus till halkbekämpning kan du få gratis på återbruken i Västerås.

Här finns information hos Vafab Miljö om var återbruken finns. Länk till annan webbplats.

Västerås stad sköter om kommunala gator, vägar samt gång- och cykelbanor i Västerås. Det betyder bland annat att vi snöröjer och sandar. Det finns också ytor som sköts av trafikverket, alternativt privata samfälligheter eller vägföreningar.

Du som fastighetsägare ska sköta om den del av gata, trottoar och gångbana som finns inom 1,5 meter från din tomtgräns. Det gäller oavsett om den kringliggande ytan sköts av Västerås stad eller annan aktör.

Du kan läsa mer här.

Här finns information om snöskottning och sandning.

Publicerad

Senast ändrad