Minskade resurser till skötseln av stadens friluftsområden

Västerås stad behöver göra neddragningar i skötseln av kommunens friluftsområden. Anledningen är dels att det finns ett underskott på 1,2 miljoner kronor från 2022, och dels att nämnden för idrott och friluftsliv har avsatt 500 000 kronor mindre än tidigare till friluftsliv i budgeten för 2023.

Det innebär att Västerås stad måste minska utgifterna för friluftsliv med 1,7 miljoner kronor för 2023, och behöver därför se över se över kostnader och prioriteringar.

Åtgärder som har påbörjats:

  • Vi kommer inte att leverera ved till våra grillplatser.
  • Vi stänger även de torrtoaletter vi normalt tillhandahåller under is- och snösäsong vid: Hundbadet på Framnäs, Apalbyplanerna vid skidspåren.

Här fanns tidigare en lista över fler åtgärder för 2023. Västerås stad kommer att se över vilka åtgärder som behöver genomföras och kommer att berätta när beslut har fattats.

Nyhetsbild

Västerås stad vädjar till besökare av friluftsområden att ta hjälpa till att hålla dem i så gott skick som möjligt. Det kan exempelvis handla om att lägga skräp i soptunnor, ta med det därifrån om kärlen är fulla och att vara rädd om redskap och belysning.

Det är ett tufft år för alla där samhällsekonomin och världsläget påverkar även våra förutsättningar, säger Mia Palm, enhetschef för idrott och friluftsliv. Vi måste pausa en del av våra insatser men gör vad vi kan för att ändå kunna hålla motionsspår och badplatser öppna. Förhoppningen är att vi tillsammans med alla besökare kan hjälpas åt så vi även 2023 kan ha trivsamma platser att vistas i och njuta av Västerås fina natur.

Följ gärna Facebook-sidan Västerås stad Idrott & friluftsliv för uppdateringar. Länk till annan webbplats.

Publicerad

Senast ändrad