Beslut om årets föreningsstöd

Den 24 januari 2023 beslutade nämnden för idrott, fritid och förebyggande om det årliga föreningsstödet till idrottsföreningarna med helt verksamhetsår.

Stödet bidrar till att föreningar för barn och ungdomar kan ha en bra och utvecklande verksamhet som främjar olika intressen. Som medlem i en förening får man möjlighet till social, kulturell och fysisk utveckling. Föreningsstödet syftar till att medlemmarna i en förening ska lära sig mer om samarbete, demokrati och föreningsverksamhet, samt att säkerställa att föreningar arbetar i linje med barnrättslagen. Stödet skapar även förutsättningar för bredd och mångfald i stadens idrottsliv och bidrar till ett socialt hållbart Västerås.

Den totala budgeten för föreningsstöd är 23 600 000 kronor, och inkluderar stöd till föreningar med både helt och brutet verksamhetsår. Stödet fördelas mellan 110 till 115 föreningar i Västerås.

Nyhetsbild

Publicerad

Senast ändrad