Ungdomsdialog kring idrott

Västerås stad i samarbete med RF-SISU lanserar nu en ny satsning kopplat till ungt inflytande och delaktighet i Västerås idrottsliv. Genom Västerås stads metod och arbete kring Ungdomsdialog bjuds ungdomar in för att få möjligheten till att göra sin röst hörd och få veta mer om sina rättigheter och möjligheter till påverkan kopplat till sin idrott.

Ungdomarna kommer kunna föra dialog med tjänstepersoner, politiker och föreningsaktiva och ges möjlighet till att ingå i en ungdomspanel. Målet är att öka delaktigheten för unga inom idrottslivet och på så vis stärka stadens arbete som berör idrottsfrågor och se till att unga har möjlighet att påverka de insatser som görs i staden.

– Genom att bjuda in till denna ”ungdomsdialog idrott” skapar vi möjligheter för Västerås ungdomar att förmedla sina tankar och önskemål vilket stärker barns rätt till inflytande, delaktighet och demokrati, säger Marie Sandersson Bergwall, idrottsstrateg i Västerås stad.

– Det här ger oss inom idrottsrörelsen en fantastisk möjlighet att lyssna in tankar och önskemål från våra unga. Hur vill de att idrotten i Västerås ska se ut? Vad är bra och vad vill de förändra? säger Marie Persson, sakkunnig inom barn- och ungdomsidrott på RF-SISU Västmanland.

Det första tillfället sker den 15 mars klockan 17.00–19.00 på ABB Arena Syd, Rocklunda Nordicon Logen, Ingång D.

Ungdomarna bjuds på pizza och möjligheten att gå på VästeråsIrsta HF mot IK Sävehof gratis.

Att delta kräver anmälan!

Anmälan till Ungdomdialog idrott, 15 mars. Länk till annan webbplats.

Nyhetsbild

Publicerad

Senast ändrad