Nu är parkeringshuset Oxen och dess konstverk invigt

På onsdagsförmiddagen invigdes parkeringshuset Oxen och det nya offentliga konstverket Ne Jotka Tulivat Me Jotka Jäimme / Dom Som Kom Vi Som Blev av Lisa Juntunen Roos.

Parkeringshuset, som är en del i omvandlingen av Oxbacken centrum, har byggts på den tidigare parkeringsplatsen vid Coop och vårdcentralen. Parkeringshuset har fyra våningar och ett källarplan med plats för cirka 290 bilar. På entréplan finns det affärslokaler och i källaren och de tre övre våningarna finns parkeringsplatser.

Fasaden på Oxen är rosa, gul, brun och varmgrå och består av plåtkassetter, klättergrönska och träpanel. Färgskalan har hämtats från den befintliga bebyggelsen på Oxbacken.

Återbrukade kaffepaket
Tillsammans med parkeringshuset invigdes även ett nytt offentligt konstverk, Ne Jotka Tulivat Me Jotka Jäimme / Dom Som Kom Vi Som Blev av Lisa Juntunen Roos, som är ett storskaligt platsspecifikt verk i elva delar. Bilderna är skapade av 2 000 flätade återanvända kaffepaket i ram av svetsad stål, och finns på alla våningsplan i byggnadens två trapphus.

Utgångspunkt för bildernas motiv är fotografier ur familjealbum tillhörande familjer som var en del av arbetskraftinvandringen till Västerås från 1940-talet och framåt, främst från Finland och Italien. Collage av dessa fotografier har fungerat som förlagor till konstverken. Med Ne Jotka Tulivat Me Jotka Jäimme / Dom Som Kom Vi Som Blev vill Lisa Juntunen Roos lyfta fram den mänskliga drivkraften att kunna anpassa sig och börja om på en ny plats.

Vid invigningen deltog bland andra Samuel Stengård (KD), förste vice ordförande i det kommunala parkeringsbolaget Västerås Parkerings AB, och Ann-Louise Molin Östling (S), ordförande i kulturnämnden. Dessutom berättade konstnären Lisa Juntunen Roos om det nya konstverket.

Om kommunala parkeringshus i Västerås
Oxen är det fjärde kommunala parkeringshuset som byggts sedan 2017. Däcket och Dockan finns på Öster Mälarstrand. Högne som invigdes sommaren 2022 ligger i Mimers hus mitt emot Herrgärdets vårdcentral.

Om konstnären
Lisa Juntunen Roos är född 1988 i Västerås och bor och verkar i Stockholm. Hon examinerades från Konstfack i Stockholm 2020 och har även utbildad sig i textilhantverk på Handarbetarnas vänner i Stockholm och på Capellagården på Öland. Konstnären har medverkat i flera utställningar i Japan och Sverige, bland annat på Stenhuset i Surahammar och i Västerås konsthall. 2018 tilldelades hon Västerås stads kulturstipendium i bild och medverkade i Västerås konstmuseums utställning ”Västerås stads kulturstipendiater i bild 2017–2018”.

Parkeringshuset Oxen och ett av trapphusen med delar av konstverket NE JOTKA TULIVAT ME JOTKA JÄIMME / DOM SOM KOM VI SOM BLEV av Lisa Juntunen Roos. Foto: Ingela Lindestad

Parkeringshuset Oxen och ett av trapphusen med delar av konstverket Ne Jotka Tulivat Me Jotka Jäimme / Dom Som Kom Vi Som Blev 2022© Lisa Juntunen Roos/Bildupphovsrätt 2023. Foto: Ingela Lindestad

Detalj av NE JOTKA TULIVAT ME JOTKA JÄIMME / DOM SOM KOM VI SOM BLEV av Lisa Juntunen Roos, 2022, i parkeringshuset Oxen. Bildupphovsrätt 2023 Foto: Bo Gyllander

Detalj av Ne Jotka Tulivat Me Jotka Jäimme / Dom Som Kom Vi Som Blev av Lisa Juntunen Roos, 2022© Lisa Juntunen Roos/Bildupphovsrätt 2023 Foto: Bo Gyllander

Detalj av NE JOTKA TULIVAT ME JOTKA JÄIMME / DOM SOM KOM VI SOM BLEV av Lisa Juntunen Roos, 2022, i parkeringshuset Oxen. Bildupphovsrätt 2023 Foto: Bo Gyllander

Detalj av Ne Jotka Tulivat Me Jotka Jäimme / Dom Som Kom Vi Som Blev av Lisa Juntunen Roos, 2022© Lisa Juntunen Roos/Bildupphovsrätt 2023 Foto: Bo Gyllander

Detalj av NE JOTKA TULIVAT ME JOTKA JÄIMME / DOM SOM KOM VI SOM BLEV av Lisa Juntunen Roos, 2022, i parkeringshuset Oxen. Bildupphovsrätt 2023 Foto: Bo Gyllander

Detalj av Ne Jotka Tulivat Me Jotka Jäimme / Dom Som Kom Vi Som Blev av Lisa Juntunen Roos, 2022© Lisa Juntunen Roos/Bildupphovsrätt 2023 Foto: Bo Gyllander

Publicerad

Senast ändrad