Tidig dialog på Rönnby – hjälp oss med dina synpunkter

Vi jobbar just nu med en detaljplan, dp 1995, där vi tittar på möjligheten att bygga en ny förskola på Rönnby. Vi vill veta mer om hur du använder området för att kunna ta fram ett så bra förslag som möjligt.

I en detaljplan bestäms hur ett begränsat område får användas och vad som får byggas där. Det finns ett stort behov av en ny förskola på Rönnby och vi tittar nu på ett område där förskolan skulle kunna byggas. Vi vill gärna att du som bor i närheten eller du som använder området hjälper oss med synpunkter i ett tidigt skede av planeringen.

Gå gärna in och svara på några frågor i en webbkarta! Den tidiga dialogen pågår fram till den 26 februari.

vasteras.se/dp1995 hittar du webbkartan och mer information om detaljplanen.

Flygbild över Rönnby där planområdet är markerad med röd streckad linje

Flygbild över planområdet på Rönnby

Publicerad

Senast ändrad