Röjning för att hjälpa groddjuren vid ödlegropen i Hökåsen

Vecka åtta inleds ett röjningsarbete vid den så kallade ödlegropen i Hökåsen. Arbetet handlar om att förbättra levnadsmiljön för groddjuren så att de kan stanna i dammen.

Ödlegropen finns i nordöstra Hökåsen i skogsområdet på andra sidan Åsenlundsvägen. Groddjuren riskerar att försvinna eftersom området kring dammen har börjat växa igen, och groddjuren är beroende av att solljus kan nå dammen. Solljuset behövs för att växtlighet och insekter ska frodas och för att dammen ska kunna värmas upp på våren, vilket groddjuren behöver för att kunna leka och lägga sina ägg. Därför behövs röjning och förbättring av området runt dammen.

Vad görs i röjningsarbetet?

  • Området närmast dammen, främst i söder, röjs upp så att solinstrålningen till dammen ökar. Detta för att dammen ska värmas upp snabbare på våren, vilket gynnar groddjurens fortplantning.
  • Ris och ved samlas ihop i högar på utpekade ställen. Det ger gömställen och drar till sig insekter och larver som utgör föda åt groddjuren.
  • En, eller ett par, gropar som fylls med sten och täcks med grästorvor (så kallade grodhotell) anläggs. På så sätt skapas övervintringsplatser åt groddjuren.
  • En till damm anläggs. Det ger möjlighet för groddjurspopulationen att bli större och mer stabil över tid.

Arbetet planeras att starta och pågå under vecka 8, och kommer eventuellt sedan att ske i omgångar under våren (om det behövs.)

Om du har några frågor så kan du kontakta fastighetsägare Ralf Öster, mejl: ralf.oster[a]listagard.se eller Kontaktcenter på 021-39 00 00.

Publicerad

Senast ändrad