Hjälp oss med namn på nya gator på Finnslätten

Förnyelsegatan, Solenergigatan, Vindkraftsgatan. Det är namn på några av de nya gatorna som ska byggas på Finnslätten och fler gator kommer behöva ett namn. Hjälp oss med förslag! Vi söker särskilt efter namn på kvinnor med koppling till Västerås, Asea och teknikhistoria.

Namn på gator är oftast en del i arbetet med detaljplanering. I Västerås stad har vi en grupp som arbetar med att ta fram förslag på namn – namnberedningsgruppen – som har representanter från flera olika verksamheter i staden. Det är byggnadsnämnden som beslutar om namnen.

Ofta finns ett tema för gatunamn i ett område och på Finnslätten har man bland annat jobbat med temat ”Förnybar energi”. Namnförslag behöver alltid ta hänsyn till:

 • namnets kulturhistoriska värde
 • att vi följer funktionella krav och svensk standard samt
 • att vi följer kulturmiljölagen och paragrafen god ortnamnssed

Namnen som väljs ska passa för området och helst relatera till övriga namn i samma område.
– Nu när Finnslätten fortsätter att utvecklas så vill vi gärna ha invånarnas förslag på nya gatunamn, teman eller personer. Många namn på gator efter personer i Västerås beslutades för länge sedan och valet av namn är en spegling av sin tid. I dag vill vi ha en jämn fördelning och för Finnslätten vill vi gärna få in förslag på kvinnor som har anknytning till Västerås, Asea och teknikhistoria, säger Anna Klasson, GIS-ingenjör på stadsbyggnadsförvaltningen.

När vi ger memorialnamn (namn på gata eller plats efter person) så ska personen ha varit död en tid och ha lokal anknytning till Västerås. Personen ska ha gjort något bra för samhället eller invånarna samt varit betydande inom sin bransch.

På webben finns en ny modul där du kan skicka in förslag! Vi har ingen möjlighet att svara dig eller ge direkt återkoppling till alla som lämnar förslag. Vi samlar alla tips i en idébank som ger inspiration när namnberedningsgruppen ska ta fram förslag. (Modulen finns fortsättningsvis som förslagslåda för områden och platser i Västerås, inte enbart Finnslätten.)

Här kan du lämna förslag och läsa mer om hur vi ger namn till gator och platser

Om du har frågor om gator och namnsättning kan du kontakta Anna Klasson på mejl: anna.klasson[a]vasteras.se

Bilden är en karta som visar området Finnslätten i Västerås.

Klicka för större bild.

Här kan du se några av gatunamnen som finns på Finnslätten i dag

 • Terminalvägen
 • Härvstigen
 • Teknikvägen
 • Montagestigen
 • Magnetslingan
 • Banmatarvägen
 • Kabelgränd
 • Kretskortsvägen
 • Elektronikgatan
 • Pressduktorgränd
 • Lugna Gatan
 • Nätverksgränd
 • Effektgatan
 • Lundaleden
 • Bränslegatan
 • Polvägen
 • Nätverksgatan
 • Tvärleden
 • Elmotorgatan
 • Hydrovägen
 • Wijkmansgatan
 • Fredholmsgatan
 • Robotvägen
 • Turbovägen
 • Quintusvägen

Finnslätten utvecklas

Finnslätten etablerades under 60-talet och blev ett av Västerås största industri- och verksamhetsområden. Nu handlar den övergripande visionen om att göra området till en attraktiv plats för framtidens företag och medarbetare. Vi jobbar till exempel med flera detaljplaner, bygglov och att ta fram utredningar. Hela omvandlingen av Finnslätten kommer att ta flera år.

Här kan du läsa mer om Finnslätten

Publicerad

Senast ändrad