Nu fotograferar vi alla byggnader i Dingtuna och Irsta

Arbetet med att uppdatera kommunens kulturmiljöunderlag för Västerås serviceorter fortsätter. Inventeringen sker i samarbete mellan Västerås stad och Västmanlands läns museum.

Under mars till juni pågår en byggnadsinventering i Dingtuna och Irsta av Västmanlands läns museums byggnadsantikvarier. Vi fotograferar all bebyggelse på plats. Inventeringen har som mål att identifiera områdets kulturmiljövärden och att öka kunskapen om bebyggelsen.

Det innebär att all bebyggelse i de båda områdena fotograferas och beskrivs, för att vi ska kunna identifiera deras kulturmiljövärden och öka kunskapen om bebyggelsen. Fotograferingen sker från gatan, vi kommer inte att gå in på några tomter.

Arbetet sker dagtid under veckorna och bilderna kommer att sparas i Västmanlands läns museum arkiv (med kopia hos kommunen).

Ett bra kulturmiljöunderlag

Syftet är att uppmärksamma och sprida kunskap om fysiska miljöer och byggnader så att deras kulturhistoriska värden kan bevaras och utvecklas.

Inventeringen bidrar också till att uppdatera kommunens kulturmiljöunderlag.

Ett kulturmiljöunderlag visar vilka byggnader och bebyggelseområden som bedöms vara särskilt kulturhistoriskt värdefulla så att de kan bevaras och utvecklas.

Sedan 2010 har vi kontinuerligt arbetat med att förnya kommunens kulturmiljöunderlag. Det har skett i samarbete med Länsstyrelsen i Västmanlands län och Västmanlands läns museum.

Tidigare fotograferingar

Tidigare har vi fotograferat i Barkarö och Tillberga. Resultatet kan du ta del av genom våra stadsvandringar:

Tillberga 28 mars

Barkarö 29 mars

Flygvy över delar av Dingtuna
Flygvy över delar av Irsta.

Har du frågor om byggnadsinventeringen? Kontakta:

Emma Karp, bebyggelseantikvarie, Västmanlands läns museum, 021-4818699, emma.karp@regionvastmanland.se

Edit Boman, byggnadsantikvarie, Västmanlands läns museum, 079-0611687, edit.boman@regionvastmanland.se

Vill du veta mer om kulturmiljöunderlaget? Kontakta:

Karin Nordström, stadsantikvarie, Västerås stad, 021-392366, karin.ulrika.nordstrom@vasteras.se

Flygbild över Irsta

Publicerad

Senast ändrad