Marken rör sig på Biskopsängen

Västerås stad kommer med start denna vecka att genomföra en fördjupad stabilitetsundersökning av marken på koloniområdet Biskopsängen.

Bakgrunden är att Biskopsängens koloniförening kontaktade Västerås stad för att deras medlemmar hade påtalat att marken rör på sig nere vid Svartån. Västerås stad påbörjade då ett arbete med att undersöka del av området utifrån detta. Under hösten 2022 tog vi ett beslut om att vi skulle göra en detaljerad stabilitetsundersökning på hela delen av Biskopsängen som vetter mot Svartån. Detta för att få en samlad bild av hur stabil marken ner mot ån egentligen är. I december 2022 utfördes provtagningar var 100:e meter som sedan skickades för analys på geotekniskt laboratorium.

Hållfasthetsberäkningar genomfördes. De visade preliminärt att slänterna utmed Biskopsängens koloniområde inte uppfyller kraven enligt gällande regelverk (Skredkommissionens anvisningar/IEG Rapport 4:2010). Vi behöver därför fortsätta att utreda för att få vet mer om jord- och grundvattenförhållandena på platsen. Därför har vi beslutat om att göra en fördjupad utredning och fortsätta provtagningen. Denna provtagning utförs denna vecka, alltså vecka 15. Vi kommer att göra denna provtagning med borr på land och från vattnet på en flotte. Under tiden den fördjupade utredningen pågår kommer tre stycken mätare som känner av eventuella markrörelser i sidled att sättas upp vid slänten ner mot ån. Genom mätarna får vi veta när rörelser uppstår. Mätarna sitter i metallrör som placeras i marken.

Det är Västerås stad som äger marken på Biskopsängens koloniområde. Föreningen Biskopsängens koloniområde arrenderar marken. Föreningens styrelse fick under kvällen den 11 april information om hur undersökningarna kommer att gå till.

Västerås stad kommer att göra allt vi kan för att säkra området så att det blir ett tryggt och trivsamt område i många år framöver. Vi genomför därför nu grundliga utredningar för att klargöra vilka åtgärder vi kan sätta in. Kommunstyrelsen fattar beslut om vilka åtgärder vi ska utföra. Arbetet med dessa åtgärder påbörjas troligen under 2024.

Publicerad

Senast ändrad