Vi undersöker kulturlagren i gatan framför Stadshotellet

Under 2022 grävdes provgropar på Stora Torget för att se var kulturlagren börjar. Arbetet är en del i den arkeologiska undersökningen inför omdaningen av Stora Torget och Bondtorget. Arbetet blev inte klart utan det återstår att gräva tio provgropar i gatan framför Stadshotellet.

- Här under Stora torget och Bondtorget ligger stora delar av Västerås historia bevarad, i form av arkeologiska lämningar. När nu Stora torget ska byggas om behöver det ske med stor hänsyn till att även framtidens arkeologer ska kunna göra sitt jobb. Genom provgroparna som grävdes förra året fick både vi och Länsstyrelsen kunskap om på vilket djup kulturlagren börjar. På den här delen av Stora torget, upp mot Stadshotellet, behöver vi nu komplettera med fler gropar för att få ett bra beslutsunderlag inför kommande steg i projektet, säger Linnea Viklund, chef för gatu- och parkenheten i Västerås stad.

- Vi kommer att jobba på så snabbt och smidigt som det bara går, och planen är att arbetena kommer att ta två, max tre veckor. Som trafikant får man tänka på att ta lite extra hänsyn och ta det försiktigt förbi platsen där arbetena pågår, eller välja en annan väg under dessa veckor, avslutar hon.

Tidplan för provgroparna

Vi börjar gräva provgroparna den 17 april och arbetet beräknas vara klart och groparna igenfyllda under april månad. Arbetet kan dock komma att förlängas under första veckan i maj vid oförutsedda hinder.

Karta över Stora torget och gatan framför Stadshotellet.

Det röda strecket visar den totala sträckan som berörs. För att hålla vägen framkomlig kommer vi att gräva en till två gropar åt gången.

Under grävarbetet kommer det att vara möjligt att ta sig fram på gatan även om det är krångligt. Du kommer alltid att kunna ta dig förbi arbetsområdet och fram till alla entréer.

Vad händer sedan?

När arbetet med provgroparna är klart ska länsstyrelsen besluta om det krävs ytterligare arkeologiska undersökningar. Därefter fattar tekniska nämnden beslut efter ekonomiska avvägningar.

Vill du veta mer?

www.vasteras.se/nyatorgen

Publicerad

Senast ändrad