Ny metod ska minska antalet störande fåglar på stränderna

Gäss och andra fåglar har länge varit ett problem på badstränder. Inför den här badsäsongen testar Västerås stad en ny metod för att komma till rätta med problemet.

– Den här badsäsongen prövar vi att låta utbildade personer under kontrollerade former skrämma fåglarna med grön laser. Fåglarna uppfattar den gröna laserstrålen som ett hot och flyger därifrån. Förhoppningen är att de i fortsättningen väljer att hålla till på andra platser istället, säger Mattias Dahlberg, avdelningschef på kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen.

I Västerås har framför allt Framnäsbadet varit ett populärt tillhåll. Stranden har fyllts med träck, vilket även påverkar vattenkvaliteten. Därför testas metoden först vid badplatsen på Framnäs. Om det blir lyckat kommer samma insats att göras på andra badplatser.

– Tidigare har vi anlitat viltvårdare för skyddsjakt. Detta är ett försök att på ett humanare och effektivare sätt få bort störande fåglar från våra badplatser. Vår förhoppning är att det skapar både mer trivsel och bättre vattenkvalitet.

Nyhetsbild

Publicerad

Senast ändrad