Får och lamm betar på Björnön

I helgen släpptes 35 tackor med sina lamm ut på de nyrestaurerade markerna på södra Björnön. Som mest kommer det gå 60 tackor med lamm på Björnön i sommar och de släpps på bete vartefter lammen har vuxit till sig.

Fåren ska hjälpa till att hålla markerna öppna efter den huggning som gjordes under förra året och de kommer beta en fålla i taget på södra Björnön.

Tillsammans hjälps vi åt och visar hänsyn

Kom ihåg att stänga grindarna efter dig om du väljer att gå igenom hagen. Kom också ihåg att slänga ditt skräp i soptunnorna eller ta med dig skräpet hem.

Är du hundägare?
På Björnön behöver du hålla din hund kopplad. Det är extra viktigt att du har uppsyn över hunden nu när det går betande djur i området. Undvik därför att gå in till hagen med hunden.


Hela Björnön är ett naturreservat och förvaltas av Västerås stad.

Vandringsleder och naturreservat

Får och lamm på Björnön
Nyhetsbild - får och lamm på Björnön

Publicerad

Senast ändrad