Förbereder Sätra för framtidens klimat

Klimatet förändrar sig och bäst att planera för det värsta. Ju mer förberedda vi är på hur översvämningar och extrem hetta påverkar stadsmiljöer, desto bättre kan vi förebygga.

-Utöver en riskbedömning är det här även en juridisk avvägning, säger Jonas Althage på Stockholms stad. Vi kan exempelvis se på Kungsholmen att kritisk infrastruktur kommer påverkas av översvämningar.

I projektet Muklis, Multifunktionell urban klimatanpassning i samverkan, arbetar Västerås stad och projektet Sätra med Stockholms stad, region Stockholm, Stockholms universitet och RISE för att tillsammans hitta bästa möjliga sätt att minska riskerna för påverkan på grund av översvämningar vid extrema skyfall.

Enklast och mest kostnadseffektivt för kommunen att hantera riskerna för infrastrukturen är sannolikt att bygga en mur kring den. En sådan åtgärd har ingen effekt för kringliggande fastigheter och egendom. För att reducera riskerna för dessa behöver man istället kunna avleda eller fördröja och magasinera mer vatten, så det inte skapar översvämning till att börja med.

En sådan lösning skulle även kunna skydda infrastrukturen, men är mycket mer kostsam, och kommunen kan inte motivera den kraftigt ökade kostnaden för att hjälpa individuella privata fastighetsägare. Detta gör att kommunen noga måste se över sina skyldigheter, och investera i skyddsåtgärder som att man uppnår sina mål och samtidigt följer lagstiftningen.

Ett modernt stadslandskap med gröna parkytor, vatten och lekande barn.

Illustration: MW Tovatt

Sätra - Västerås (vasteras.se) har mer information om klimatanpassad stadsdelsutveckling!

Publicerad

Senast ändrad