Temporär parkering och ny gång- och cykelbana vid Kungsängsgatan

Snart får västeråsarna ytterligare en trygg och säker gång- och cykelväg mellan stationsområdet och Öster Mälarstrand. Samtidigt byggs ett nytt övergångsställe vid Kungsängsgatan och en ny temporär bilparkering byggs bredvid silon.

Västerås stad har börjat bygga en temporär grusparkering på tomten Gasugnen 1, som är belägen mellan Kungsängsgatan- Verksgatan i Mälarportsområdet. Ytan kommer att rymmas ungefär 354 platser, som kommer att regleras med avgift.

Till- och utfart till parkeringen sker endast via Verksgatan. Området kommer att inhägnas med staket för att vi ska få en sammanhängd yta för parkering.

I anslutning till parkeringen tillkommer även ett nytt övergångsställe över Kungsängsgatan, i höjd med Spårharpan.


Nyhetsbild

Det byggs även en gång och cykelbana som förbinder Verksgatan med Kungsängsgatan. För att höja tryggheten kommer vi att belysa hela parkeringen samt gång- och cykelbanan. Arbetet beräknas att vara färdigställt till maj/ juni månad.

För mer information
Stefan Alm, projektledare, teknik och fastighetsförvaltningen, 021-39 17 28

Kontakt

Relaterade nyheter

Publicerad

Senast ändrad