Nu kan en fristadskonstnär få skydd i Västerås

Nu är Västerås stad en fristad för fristadskonstnärer. Den 29 maj undertecknades avtalet mellan Västerås stad och organisationen International Cities of Refuge Network (ICORN) på plats i Köpenhamn hos ICORN:s generalförsamling. Genom avtalet välkomnar Västerås stad en fristadskonstnär som lever under hot om repressalier och som behöver en fristad för att kunna uttrycka sig.

Representanter från ICORN och Västerås stad möttes i Köpenhamn för att underteckna avtalet om att Västerås ska bli en fristad.

Representanter från ICORN och Västerås stad möttes i Köpenhamn för att underteckna avtalet om att Västerås ska bli en fristad.

Att Västerås stad skulle ansluta sig till ICORN och bli fristad beslutades av kommunfullmäktige i februari 2022. Västerås konstmuseum har tilldelats det övergripande ansvaret för fristadsprogrammet, på uppdrag av kulturnämnden.

– Som ordförande för Västerås kommunfullmäktige känns det väldigt glädjande att äntligen få signera avtalet som nu gör att vi är i hamn som fullvärdig medlem i ICORN. Västerås kommer alltid att stå upp för mänskliga rättigheter och konstnärliga friheter, säger Anders Teljebäck (S), kommunfullmäktiges ordförande i Västerås.

Som fristad förbinder sig Västerås stad att vara värd för konstnären under två år. Då ansvarar staden för boende och ska underlätta för fristadskonstnärens integration i staden, både socialt och professionellt. Dessutom får konstnären ett tvåårigt stipendium och en arbetsplats. Att vara fristad är ett löpande och långsiktigt engagemang.

Fristadskonstnär är ett brett begrepp som innefattar bland annat journalister, konstnärer, poeter, skribenter, curatorer, författare, bloggare, musiker, skådespelare, fotografer och regissörer.

Så här går det till

Utsatta konstnärer i behov av en fristad ansöker om ett fristadsresidens via ICORN.

Därefter matchas konstnärernas profiler och skyddsbehov med tillgängliga fristäder världen över. ICORN presenterar ett fåtal sökande konstnärer för fristaden som därefter väljer ut en kandidat. Urvalet sker under största sekretess, och baseras på vilken kandidat som fristaden tror sig kunna ge bäst förutsättningar och stöd.

För att underlätta konstnärens integration i fristaden tillsätts en fristadskoordinator som hjälper konstnären att få en trygg och fungerande vardag. I Västerås stad delas det praktiska och stöttande ansvaret mellan Västerås konstmuseum och Integrationsenheten.

Det här är ICORN

International Cities of Refuge Network (ICORN) är en internationell medlemsorganisation för städer, kommuner och regioner som erbjuder skydd åt fristadskonstnärer i riskzonen.

Nätverket verkar för yttrandefrihet, försvarandet av demokratiska värderingar och främjandet av internationell solidaritet.

Sedan 2006 har fler än 300 hotade konstnärer, författare och journalister välkomnats till fristäder världen över. Idag finns 86 fristäder varav 25 i Sverige.

Mer information om ICORN

På bilden från vänster: Annika Strömberg, ordförande ICORN:s styrelse, Helge Lunde, VD för ICORN, Anders Teljebäck (S), kommunfullmäktiges ordförande i Västerås, Lenny Hallgren, direktör kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen Västerås stad, Maria Ringström (M), 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige och i kulturnämnden i Västerås, Katrin Ingelstedt, tf enhetschef Västerås museer och Frej Berglind Drake, intendent offentlig konst och fristadskoordinator Västerås konstmuseum.

Läs mer på Vasteras.se/fristad

Rekommenderade nyheter

    Sidan uppdaterades den