Byggarbeten vid stadshuset

Arbeten innebär att det blir avspärrningar runt delar av stadshuset.

Illustration som vidar avspärrade områden runt Stadshuset under det att man arbetar med byggnaden.

Så här ser området ut från ovan där man ska arbeta vid stadshuset.

Nu underhåller vi Stadshuset för framtiden

På södra sidan av stadshuset i Västerås tränger fukt in i delar av källarplanet vid den fasad som vetter mot Vasaparken. Därför måste tätskiktets funktion på källardelen återställas.

Arbetet kommer att påbörjas i juni och avslutas i slutet av oktober.

Inga avspärrningar eller omledningar av cykelvägen kommer att ske. Bullrande arbeten kommer ske i mindre omfattning. Entreprenören kommer inte arbeta i projektet under vecka 26.

Underhåll av kulturhistoriska byggnader behöver göras med extra stor hänsyn till byggnadens karaktärsdrag. Det som kommer att påverkas av tätskiktsarbetet är bland annat fasadens nedre delar men också delar av klostergårdens gestaltning. Man behöver schakta upp delar närmast fasaden och nyttja ytan som arbetsområde.

I projektet finns sakkunniga med för att säkerställa både de tekniska funktionerna och de antikvariska delarna. Gården och fasaden kommer att återställas efter avslutat arbete.

Västerås stadshus ritades av den dåvarande stadsarkitekten Sven Ahlbom och började byggas under 1950-talet. Det är en byggnad med höga kulturhistoriska värden och är en del av riksintresset Västerås.

Värdet uttrycks i de strama modernistiska arkitekturen, de påkostade byggnadsmaterialen, omsorgen om detaljerna och inte minst i den platsspecifika offentliga konsten. Även marken omkring stadshuset har Ahlbom gestaltat. På gården vid den södra fasaden finns en rekonstruktion av delar av det kloster som funnits på platsen där stadshuset senare byggdes, mellan 1200- och 1500-talet.

För eventuella frågor vänd er till Johan Selin

johan.selin@vasteras.se eller 010-721 08 89

Rekommenderade nyheter

    Sidan uppdaterades den