Resultat från förskole- och skolenkäter 2024

Barn- och utbildningsförvaltningen arbetar ständigt med att förbättra och utveckla kvaliteten i verksamheten. Nu är resultaten från årets förskole- och skolenkäter tillgängliga.

Feedback på brukarenkät

Varje år undersöker barn- och utbildningsförvaltningen genom skolenkäter vad barn, elever och vårdnadshavare tycker om förskolor och skolor i Västerås, både kommunala och fristående. Ibland ersätts enkäterna med motsvarande från Skolinspektionen.

Undersökningarna innehåller ett antal påståenden. Elever och vårdnadshavare värderar hur väl de anser att påståendet stämmer på en fyrgradig skala. De yngre barnen svarar på en tregradig skala.

  • Elevernas frågor handlar om skolan och lärarna och hur eleven har det på skolan.
  • Frågorna till vårdnadshavarna handlar bland annat om hur de upplever bemötandet, informationen och barns lärande.
  • Undersökningarna ger oss viktig information för att förbättra och utveckla förskolan och skolan.

Vill du läsa mer om de enskilda enkäterna? Följ länkarna nedan.

Förskola

Resultat enkäter barn och vårdnadshavare 2024 Förskola Excel, 976.6 kB.

Grundskola och anpassad grundskola

Resultat enkät elever 2024 Grundskola årskurs 2 Excel, 793.5 kB.

Resultat enkät elever 2024 Grundskola årskurs 5 Excel, 942.5 kB.

Resultat enkät elever 2024 Grundskola årskurs 8 Excel, 880.8 kB.

Resultat enkät elever 2024 Anpassad grundskola årskurs 1-3 Excel, 493.1 kB.

Resultat enkät elever 2024 Anpassad grundskola årskurs 4-9 Excel, 643.3 kB.

Gymnasieskola och anpassad gymnasieskola

Resultat enkät elever 2024 Gymnasieskola år 2 Excel, 940.8 kB.

Resultat enkät elever 2024 Anpassad gymnasieskola Excel, 541 kB.

Rekommenderade nyheter

    Sidan uppdaterades den