Alma fick årets honnörspremium

Barn- och utbildningsförvaltningen har utsett Alma Forsell, klass 9A, Pettersbergsskolan, till årets mottagare av honnörspremien ur fonden Fru Margit Zetterlunds minne. Premien är på 3 200 kronor.

Alma Forsell

- Det känns väldigt fint och stort att jag får ta emot detta stipendium. Det känns också lite overkligt att det är just jag som får det men jag är jätteglad, säger Alma.

- Som lärare har man äran att träffa många underbara och unika elever. Alma är en av dem som sticker ut och vi är många på Pettersbergsskolan som är otroligt glada över att hon uppmärksammas för hennes sätt att se på världen och andra och de fina studieresultat hon åstadkommit, berättar Sophia Alm, lärare i svenska och mentor för Almas klass.

Alma uppfyller de krav som donatorn har satt upp i sina stadgar.

”Premiet ur fonden skall vara ett honnörspremium och utdelas till endast en elev i grundskolans högstadium. Denna elev skall ha ådagalagt synnerliga goda personliga egenskaper, antingen genom uppnådda studieresultat i religionskunskap, historia eller svenska, genom insatser i kamratlivet eller genom annan för honom själv eller skolan hedrande gärning.”

Motivering

Alma har gått på skolan sedan årskurs 7 och många har förundrats över hennes utveckling, inre styrka och strävan mot att alltid göra sitt bästa. I religion, historia och svenska visar hon exemplariska resultat, inte bara när det gäller faktakunskaper utan även förmågan till intressanta och nyanserade reflektioner och resonemang. Alma kan i sina texter sätta ord på känslor och stämningar på ett kreativt och moget sätt.

I årskurs 8 skrev Alma ett tal på temat Kärlek och Demokrati, som handlade om allas rätt att själva få välja hur de vill leva sina liv. Talet berörde både elever och personal till tårar, dels för innehållet, dels för att hon vågade prata om detta viktiga ämne inför publik med engagemang och övertygelse. Elever som Alma behövs i landets alla skolor, någon som vågar stå upp och tro på det rätta och samtidigt vara ödmjuk och förstående till att vi kan tycka olika.

Det fantastiska med Alma är att hon gör allt rätt men lite i det tysta, eftersom hon inte behöver den ständiga bekräftelsen av andra för att fortsätta. Hon gör det för att hon är sådan som person, jordnära och sann mot sig själv och alla runt om henne. Tryggheten hon sprider bara genom sin närvaro är så viktig för många andra elever. Att de vet att hon inte dömer, att de vet att hon kommer reagera och agera om hon behöver – det är så betydelsefullt.

- Detta gör Alma till en värdig stipendiat till Fru Margit Zetterlunds Honnörspremium 2024, säger Åsa Lundkvist, direktör barn- och utbildningsförvaltningen.

Rekommenderade nyheter

    Sidan uppdaterades den