Visa sökformulär

Äldre

När du blir äldre kan det bli svårare att sköta hemmet, dig själv och att ta sig ut på aktiviteter. Då kan du få stöd av kommunen. Västerås stad kan hjälpa dig med bland annat hemtjänst, boende och sociala aktiviteter.

Vilket stöd kan jag få?

Aktiviteter

Västerås har många olika sociala aktiviteter som riktar sig till äldre, både de som bor kvar hemma och de som bor på äldreboende.
Mötesplatserna har månadsprogram med många roliga aktiviteter.

Läs mer på sidan om mötesplatser

För demenssjuka finns särskilda aktiviteter.

Läs mer om dagverksamhet för personer med demenssjukdom

Boenden

När du inte längre kan bo kvar hemma kan du ansöka om en plats på äldreboende. Det finns olika typer av särskilt boende för äldre, beroende på vad du har för behov.

Läs mer på sidan om boenden för äldre

Korttidsplatser 

På en korttidsplats kan du återhämta krafter och träna funktioner för att kunna bo kvar hemma. Det kan också vara för akut eller planerad avlösning för närstående som vårdar i hemmet.

Läs mer på sidan Korttidsplatser

Hjälp för dig som bor kvar hemma

Du kan få stöd från Västerås stad för att kunna bo kvar hemma.

Trygghetslarm

Trygghetslarmet är en larmknapp som du bär runt handleden när du är hemma. Då kan du alltid kalla på hjälp om något skulle hända, till exempel om du skulle falla och skada dig.

Läs mer på sidan Trygghetslarm

Bostadsanpassning

Om du har en funktionsnedsättning kan du få ett bostadsanpassningsbidrag för att anpassa bostaden så du kan bo kvar hemma.

Läs mer på sidan Bostadsanpassning

Hemtjänst

Har du svårt att klara de dagliga sysslorna i hemmet? Då kan du ansöka om hemtjänst. Vi anpassar hjälpen efter dina behov. Den kan variera från några timmar i månaden till flera gånger per dag.

Läs mer på sidan Hemtjänst

Arosfixarna

Du kan få hjälp av Arosfixarna om du behöver hjälp med att utföra vardagssysslor som kan innebära risk för att falla, till exempel sätta upp gardiner, byta glödlampor och hämta saker från vinden. Hjälpen är kostnadsfri och är inte en del av hemtjänsten.

Läs mer om Arosfixarna

Seniorguiderna

Förebyggande hembesök för dig som är 65 år och äldre. Vi besöker dig hemma och samtalar om vad du kan göra för att få en bra vardag. Besöken är kostnadsfria. Alla som har fyllt 75 får ett erbjudande om besök hem i brevlådan, men du kan också själv kontakta oss för att boka ett besök.

Läs mer Seniorguiderna

Boendestöd

Du som har en psykisk funktionsnedsättning, en utvecklingsstörning eller ett missbruk kan få boendestöd om du behöver hjälp för att klara vardagen. Det innebär att en coach kommer hem till dig och stöttar dig i praktiska vardagssysslor.

Läs mer på sidan Boendestöd

Transport

Färdtjänst

Färdtjänst är ett komplement till kollektivtrafiken för dig som har en funktionsnedsättning. Det finns också riksfärdtjänst för resor till andra kommuner.

Läs mer på sidan Färdtjänst

Parkeringstillstånd

Du som har en allvarlig fysisk funktionsnedsättning kan ansöka om ett särskilt parkeringstillstånd, som ger dig möjlighet att parkera närmare ditt färdmål.

Läs mer på sidan Parkeringstillstånd

Sjukvård och rehabilitering

Hemsjukvård

Om du på grund av din hälsa inte kan ta dig till vårdcentralen på egen hand eller med stöd kan du få sjukvård i hemmet utan avgift. Du kan få både akuta och planerade besök, dygnet runt. Kontakta din vårdcentral för att komma i kontakt med hemsjukvården.

Informationsfolder om hemsjukvårdPDF

Läs mer på sidan Hemsjukvård

Rehabilitering

Om du har varit sjuk eller skadat dig kan du få svårt att klara av de vardagliga sysslorna. Då kan du få hjälp med rehabiliterande åtgärder.

Läs mer på sidan Rehabilitering

Anhörigstöd

Du som vårdar eller stödjer en närstående som är 65 år eller äldre kan få råd och stöd. Du kan få det även om det är till exempel en vän eller granne. Anhörigstödet är gratis.

Läs mer på sidan Anhörigstöd

Pensionärsrådet

Pensionärsrådet fungerar som ett samarbetsforum mellan Västerås olika pensionärsorganisationer och kommunstyrelsen. Rådet ska att vara ett forum för information och kunskapsspridning och arbeta för att pensionärernas synpunkter tas tillvara i kommunens verksamhetsplanering.

Läs mer om pensionärsrådet

Kontakta oss

Kontaktcenter för äldre och personer med funktionsnedsättning

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör hemtjänst, färdtjänst, bostadsanpassning och boenden och övrig hjälp till äldre och personer med funktionsnedsättning.

Öppettider: 7.30-17.00.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Du når din handläggare via Kontaktcenter.

Telefonnummer: 021-39 27 25

Johan Crusefalk

Västerås stads koordinator för synpunkter och klagomål

Kontakta Johan Crusefalk om du vill:

  • Lämna synpunkter eller klagomål på utförda insatser för äldre eller för personer med funktionsnedsättning. Till exempel hemtjänst, hemsjukvård, dagverksamhet, daglig verksamhet, korttidsboende, äldreboende, boendestöd och boende i LSS gruppbostad.
  • Lämna klagomål på kontakten med handläggare vid biståndsenheten äldre, biståndsenheten funktionsnedsättning eller hälso- och sjukvårdsenheten.

021-39 39 50

Kontakt

Relaterade dokument

Det här händer i Västerås

  • Ändrade öppettider

    Klämdagsöppet 8-12 fredag 11 maj Torsdagen den 10 maj är det Kristi himmelsfärds dag. Det är en röd dag i almanackan och då är det stängt hos kontaktcenter och i stadshusentrén. Fredagen den 11 maj ä...

Nytt i Västerås

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?