Visa sökformulär

Äldre

När du blir äldre kan det bli svårare att sköta hemmet, dig själv och att ta sig ut på aktiviteter. Då kan du få stöd av kommunen. Västerås stad kan hjälpa dig med bland annat hemtjänst, boende och sociala aktiviteter.

Vilket stöd kan jag få?

Boenden

När du inte längre kan bo kvar hemma kan du ansöka om en plats på äldreboende. Det finns olika typer av särskilt boende för äldre, beroende på vad du har för behov.

Läs mer på sidan om äldreboenden och servicehus.

Korttidsplatser

På en korttidsplats kan du återhämta krafter och träna funktioner för att kunna bo kvar hemma. Det kan också vara för akut eller planerad avlösning för närstående som vårdar i hemmet.

Läs mer på sidan Korttidsplatser

Aktiviteter

Västerås har många olika sociala aktiviteter som riktar sig till äldre, både de som bor kvar hemma och de som bor på äldreboende.

Mötesplatser

Mötesplatserna har månadsprogram med många roliga aktiviteter.

Läs mer på sidan om mötesplatser

Dagverksamhet

För dig som har en demenssjukdom finns särskilda aktiviteter.

Läs mer på sidan om demens

Hjälp för dig som bor kvar hemma

Du kan få stöd från Västerås stad för att kunna bo kvar hemma.

Seniorguiderna

Förebyggande hembesök för dig som är 65 år och äldre. Vi besöker dig hemma och samtalar om vad du kan göra för att få en bra vardag. Besöken är kostnadsfria. Alla som har fyllt 75 får ett erbjudande om besök hem i brevlådan, men du kan också själv kontakta oss för att boka ett besök.

Läs mer om Seniorguiderna

Arosfixarna

Du kan få hjälp av Arosfixarna om du behöver hjälp med att utföra vardagssysslor som kan innebära risk för att falla, till exempel sätta upp gardiner, byta glödlampor och hämta saker från vinden. Hjälpen är kostnadsfri och är inte en del av hemtjänsten.

Läs mer om Arosfixarna

Anhörigstöd

Du som vårdar eller stödjer en närstående som är 65 år eller äldre kan få råd och stöd. Du kan få det även om det är till exempel en vän eller granne. Anhörigstödet är gratis.

Läs mer på sidan Anhörigstöd

Trygghetslarm

Trygghetslarmet är en larmknapp som du bär runt handleden när du är hemma. Då kan du alltid kalla på hjälp om något skulle hända, till exempel om du skulle falla och skada dig.

Läs mer på sidan Trygghetslarm

Bostadsanpassning

Om du har en funktionsnedsättning kan du få ett bostadsanpassningsbidrag för att anpassa bostaden så du kan bo kvar hemma.

Läs mer på sidan Bostadsanpassning

Hemtjänst

Har du svårt att klara de dagliga sysslorna i hemmet? Då kan du ansöka om hemtjänst. Vi anpassar hjälpen efter dina behov. Den kan variera från några timmar i månaden till flera gånger per dag.

Läs mer på sidan Hemtjänst

Boendestöd

Du som har en psykisk funktionsnedsättning, en utvecklingsstörning eller ett missbruk kan få boendestöd om du behöver hjälp för att klara vardagen. Det innebär att en coach kommer hem till dig och stöttar dig i praktiska vardagssysslor.

Läs mer på sidan Boendestöd

Transport

Flexlinjen

Flexlinjen är ett alternativ till stadsbusstrafik och färdtjänst med personbilar. Flexlinjen går i ett lugnare tempo än stadsbussarna. Den hämtar dig på den flexpunkt som är närmast din bostad.

Läs mer om Flexlinjen på Region Västmanlands webblänk till annan webbplats

Färdtjänst

Färdtjänst är ett komplement till kollektivtrafiken för dig som har en funktionsnedsättning. Det finns också riksfärdtjänst för resor till andra kommuner.

På kollektivtrafikmyndighetens webbplats hittar du ansökningshandlingar och information om färdtjänst, riksfärdtjänst och ledsagare.länk till annan webbplats

Parkeringstillstånd

Du som har en allvarlig fysisk funktionsnedsättning kan ansöka om ett särskilt parkeringstillstånd, som ger dig möjlighet att parkera närmare ditt färdmål.

Läs mer på sidan Parkeringstillstånd

Sjukvård och rehabilitering

Hemsjukvård

Om du på grund av din hälsa inte kan ta dig till vårdcentralen på egen hand eller med stöd kan du få sjukvård i hemmet utan avgift. Du kan få både akuta och planerade besök, dygnet runt. Kontakta din vårdcentral för att komma i kontakt med hemsjukvården.

Informationsfolder om hemsjukvårdPDF

Läs mer på sidan Hemsjukvård

Rehabilitering

Om du har varit sjuk eller skadat dig kan du få svårt att klara av de vardagliga sysslorna. Då kan du få hjälp med rehabiliterande åtgärder.

Läs mer på sidan Rehabilitering

Pensionärsrådet

Pensionärsrådet fungerar som ett samarbetsforum mellan Västerås olika pensionärsorganisationer och kommunstyrelsen. Rådet ska att vara ett forum för information och kunskapsspridning och arbeta för att pensionärernas synpunkter tas tillvara i kommunens verksamhetsplanering.

Läs mer om pensionärsrådet

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Äldre som använder surfplatta.

Välfärdsteknologi

I Västerås stad gör vi det möjligt för de som bor på äldreboende eller servicehus att ta del av pågående teknikutveckling. Att använda ny teknik utifrån det egna behovet stärker integritet, delaktighet och aktivitetsförmåga.

Följ arbetet med välfärdsteknologi.

Kontakta oss

Kontaktcenter för äldre och personer med funktionsnedsättning

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör hemtjänst, bostadsanpassning och boenden och övrig hjälp till äldre och personer med funktionsnedsättning.

Öppettider: Vardagar 07:30-17:00

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Du når din handläggare via Kontaktcenter.

Telefonnummer: 021-39 27 25

Johan Crusefalk

Ombudsman för äldre och personer med funktionsnedsättning

Kontakta Johan Crusefalk om du vill:

  • Lämna synpunkter eller klagomål på utförda insatser för äldre eller för personer med funktionsnedsättning. Till exempel hemtjänst, hemsjukvård, dagverksamhet, daglig verksamhet, korttidsboende, äldreboende, boendestöd och boende i LSS gruppbostad.
  • Lämna klagomål på kontakten med handläggare vid biståndsenheten äldre, biståndsenheten funktionsnedsättning eller hälso- och sjukvårdsenheten.

Telefonnummer: 021-39 39 50

E-post till kommunen betraktas normalt som en allmän handling enligt tryckfrihetsförordningen. Det innebär bland annat att den är offentlig och att allmänheten och massmedierna har rätt att ta del av innehållet. E-post till våra myndigheter registreras precis som vanlig post hos respektive myndighet. Därefter sänds den vidare till den enhet eller person som berörs.

Uppgifterna du fyller i här och sedan sänder in till oss kommer att skickas i okodad form över Internet.

Tänk på sekretessen; skicka aldrig konfidentiella uppgifter. I dessa fall ber vi dig kontakta oss på telefon.
Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Kontakt

Relaterade dokument

Det här händer i Västerås

Just nu finns det inga evenemang att visa här. Klicka på fler händelser för att se hela kalendern.

Nytt i Västerås

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?