Visa sökformulär

Äldre

Med åldern kan det bli svårare att sköta hemmet, dig själv och att ta sig ut på aktiviteter. Du kan ha rätt till stöd av kommunen. Nedan finns information om vad Västerås stad kan hjälpa dig med.

Vardagsliv

Här hittar du information om aktiviteter och hjälpmedel i din vardag.

Mötesplatser

För vem: Du som är senior i Västerås.
Mötesplatser finns i flera olika stadsdelar. Här kan du exempelvis träna, delta i aktiviteter, ta del av underhållning och kultur.

Information om mötesplatser

Arosfixare

För vem: Du som är 67 år eller äldre (undantaget dig som bor på äldreboende).
Arosfixare kan hjälpa dig med vardagssysslor som kan innebära en fallrisk. Det kan till exempel vara att sätta upp gardiner, byta trasiga glödlampor, spika upp tavlor eller hämta saker från vind och förråd. Det kostar inget att få hjälp av Arosfixare.

Läs mer och boka hjälp via Arosfixarna

Seniorguider

För vem: Du som är 65 år och äldre och som inte har hemtjänst eller enbart har trygghetslarm.
Till seniorguiderna kan du vända dig med dina frågor som rör livet som senior i Västerås. Du kan träffa seniorguiden på det sätt som passar dig bäst. Till exempel genom hembesök, seniorgrupp, eller vid föreläsning i din förening. Det kostar inget att få hjälp av en seniorguide. Seniorguiden kan bland annat ge råd och information om:

 • Friskvård, kost och motion
 • Bostadsfrågor
 • Samhällets service
 • Säkerhet i vardagen

Läs mer och kontakta en seniorguide Länk till annan webbplats.

Hushållsnära tjänster

För vem: Alla. Du ansvarar för och köper själv dessa tjänster från företag.
Till hushållsnära tjänster räknas arbete som utförs i eller i anslutning till bostaden, som till exempel städning, fönsterputs, dammsugning, strykning, trädgårdssysslor och snöskottning.

Det finns möjlighet att få skatteavdrag för hushållsnära tjänster..

Framtidsfullmakt

För vem: Alla.
Genom att skriva en framtidsfullmakt kan du utse en person som ska ta hand om dina angelägenheter om du i framtiden inte längre kan ta hand om dem själv. Det finns ingen generell mall för hur en framtidsfullmakt ska se ut, men det finns standardmallar, både kostnadsfria och sådana som kostar pengar. Det är viktigt att framtidsfullmakten uppfyller vissa formella krav för att den ska gälla.

Bibliotekets tjänster

Västerås Bibliotek erbjuder ett stort utbud av tjänster, aktiviteter och kultur. Det finns bibliotek i flera stadsdelar och som komplement finns även biblioteksbussen.

Västerås huvudbibliotek Länk till annan webbplats.

IT-center på Västerås huvudbibliotek

För vem: Du som behöver hjälp med IT-frågor.
IT-center hjälper dig med din surfplatta, mobil eller dator. Här kan du få vägledning i frågor som rör digital teknik. Det kostar inget att få hjälp av IT-center.

Boken kommer

För vem: Du som på grund av funktionsnedsättning eller sjukdom har svårighet att ta dig till biblioteket.
Du kan låna böcker genom Boken kommer. Då körs böckerna hem till dig och hämtas när du har läst färdigt. Det kostar inget att använda Boken kommer. Du når Västerås stadsbiblioteks kundtjänst på 021-39 46 01.

Funktionsnedsättning

Om du har en funktionsnedsättning kan du ha rätt till olika typer av hjälpmedel.

Hjälpmedel

För vem: Du som har en funktionsnedsättning.
Du kan behöva hjälpmedel för att få livet att fungera så bra som möjligt. Med hjälpmedel menas produkter och teknik av olika slag. För att få ett hjälpmedel kontaktar du din vårdcentral eller kommunen.

Rehabilitering

Du som varit sjuk eller skadat dig kan få hjälp av kommunen med rehabiliterande åtgärder. Det kan till exempel vara träning, behandling, utprovning av hjälpmedel eller anpassning av bostaden.

Information om rehabilitering och olika hjälpåtgärder

Bostadsanpassning

För vem: Du som på grund av en varaktig funktionsnedsättning blir begränsad i din permanentbostad.
Du kan söka bidrag för att anpassa fasta funktioner i din bostad. Du ansöker om bidraget hos kommunen.

Information om bostadsanpassning och de kriterier som måste vara uppfyllda vid ansökan

Syn- och hörselinstruktör

För vem: Du som är 65 år eller äldre och har en syn- eller hörselnedsättning (undantag boende i servicehus och äldreboende).
Syn- och hörselinstruktören erbjuder råd, stöd samt träning för att främja en aktiv och självständig vardag. Det kostar inget att få hjälp av en syn- och hörselinstruktör.

Hemsjukvård

För vem: Du som har sjukdom eller funktionsnedsättning som gör att du inte kan ta dig till en vårdcentral.
Du kan få viss sjukvård i hemmet och sjukvårdpersonalen kommer då hem till dig. Kommunen utför hälso- och sjukvård i hemmet av sjuksköterska, arbetsterapeut eller fysioterapeut. Kontakta din vårdcentral så förmedlar de, efter bedömning, kontakt med hemsjukvården. Du väljer utförare av din hemsjukvård.

Informationsblad om hemsjukvård Pdf, 294.7 kB.

Information om hemsjukvård och alla godkända utförare i Västerås stad

Hjälp i hemmet

Om du bor hemma och har problem att utföra vissa aktiviteter kan du ha rätt till hjälp.

Trygghetslarm

För vem: Du som behöver kunna kalla på hjälp vid oförutsedda händelser.
Trygghetslarm är till för dig som behöver kalla på hjälp och stöd, om du exempelvis har ramlat och inte kan resa dig upp på egen hand. Larmet fungerar bara i din bostad. Du ansöker om trygghetslarm via kontaktcenter.

Information om trygghetslarm och hur larmet fungerar

Hemtjänst

För vem: Du som har svårighet att klara dagliga sysslor i hemmet.
Hemtjänst är exempelvis hjälp med personlig omvårdnad, hushållsgöromål, eller avlösning till anhöriga i hemmet. Du ansöker om hemtjänst via kontaktcenter. När du har fått beslut på hemtjänst väljer du utförare av din hemtjänst.

Information om hemtjänst

Dagverksamhet

För vem: Du som har en demenssjukdom eller kognitiv nedsättning.
På dagverksamhet finns möjlighet till gemenskap och olika former av aktiviteter. Du ansöker om dagverksamhet via kontaktcenter.

Information om demens och dagverksamhet

Korttidsplats

För vem: Du som har omfattande behov av vård och omsorg stor del av dygnet eller har en anhörig som har behov av avlastning.
Det finns olika typer av korttidsplats beroende på hur ditt behov ser ut. Korttidsplats är en tillfällig vistelse. Du ansöker om korttidsplats via kontaktcenter.

Information om korttidsplatser

Anhörigstöd

För vem: Du som hjälper och stödjer en närstående med funktionsnedsättning, långvarig sjukdom eller är äldre.
Anhörigstöd erbjuder samtal – enskilt eller i grupp- föreläsningar och tematräffar. Du har möjlighet att träffa andra i liknande situation bland annat på Anhörigcentrum.

Information om anhörigstöd och aktuella anhörigaktiviteter

Månadsbidrag

För vem: För dig som vårdas dygnet runt i hemmet av en anhörig.
Du kan få månadsbidrag om du på grund av din funktionsnedsättning har omfattande hjälp av en anhörig. Personen som vårdar dig i hemmet ska tillhöra samma hushåll och vara ålderspensionär. Du ansöker om månadsbidrag via kontaktcenter.

Avgifter

Vissa av kommunens insatser är belagda med en avgift. Avgifterna är fasta men det finns ett högkostnadsskydd, vilket innebär att det finns en övre gräns för hur mycket du behöver betala per månad, en så kallad maxtaxa.

Information om avgifter, högkostnadsskydd och maxtaxa

Boenden

Om du har ett stort omvårdnads- eller trygghetsbehov kan du ha rätt till att få kommer till ett anpassat boenden.

Servicehus

För vem: För dig med ett stort omvårdnads- eller trygghetsbehov.
På ett servicehus bor du i en egen lägenhet med tillgång till trygghetslarm. Om du behöver hjälp ansöker du om hemtjänstinsatser. I huset finns det restaurang och gemensamma lokaler där du kan umgås med andra samt delta i aktiviteter.

Information om hur du söker plats på servicehus och se vilka boenden som finns

Äldreboende

För vem: För dig med ett stort omvårdnadsbehov och eller demenssjukdom.
På ett äldreboende bor du i en egen lägenhet med tillgång till trygghetslarm. Det finns även gemensamt vardagsrum och kök. Här finns personal dygnet runt.
Vissa äldreboenden är särskilt anpassade för personer med demenssjukdom. Du ansöker om lägenhet på servicehus eller äldreboende via kontaktcenter.

Information om hur du söker plats på äldreboende och se vilka boenden som finns

Välfärdsteknologi

För vem: För dig som bor på äldreboende eller servicehus.
I Västerås stad gör vi det möjligt för de som bor på äldreboende eller servicehus att ta del av pågående teknikutveckling. Att använda ny teknik utifrån det egna behovet stärker integritet, delaktighet och aktivitetsförmåga.

Välfärdsteknologi för äldre

Transporter

Om du är äldre eller har problem att förflytta dig vissa sträckor kan du ha rätt till transporthjälp.

Flextrafiken

Flextrafiken är tillgänglig för alla och ett komplement till stadsbussarna i Västerås. Den riktar sig till dig som är i behov av korta gångavstånd till och från hållplatsen, som behöver extra hjälp vid på- och avstigning och ett lugnare tempo.

Information om flextrafiken på VL:s webbplats Länk till annan webbplats.

Sjukresa

För vem: Du som av hälsoskäl inte kan åka kollektivt eller med egen bil till vård och behandling.
När du reser till och från vården för bland annat läkarbesök eller sjukvårdande behandling kan du ha rätt till sjukresa.

Färdtjänst

För vem: Du som har en funktionsnedsättning och har svårt att förflytta dig på egen hand eller resa med allmänna kommunikationer.
För mer information om transporter, kontakta Region Västmanlands kontaktcenter på telefon 021-17 30 00 eller följ länken nedan.

Ansökningshandlingar och information om färdtjänst, riksfärdtjänst och ledsagare, Kollektivtrafikmyndigheten Länk till annan webbplats.

Parkeringstillstånd

För vem: Du som har en funktionsnedsättning och kör bil eller är passagerare.
För att ha rätt till parkeringstillstånd behöver du uppfylla vissa kriterier. Det är Västerås stad som handlägger och beviljar särskilt parkeringstillstånd.

Information om parkeringstillstånd och vad som krävs för en ansökan

Synpunkter på insatser

Du kan lämna dina synpunkter på flera sätt:

Bra Telefonnummer

 • Kommunens växel: 021-39 00 00
 • Kontaktcenter: 021-39 27 25
 • Regionens växel: 021-17 30 00
 • Nödnummer SOS Alarm: 112
 • Icke-akuta polisärenden: 114 14
 • Vårdguiden: 1177

Kontakta oss

Kontaktcenter för äldre och personer med funktionsnedsättning

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör hemtjänst, bostadsanpassning och boenden och övrig hjälp till äldre och personer med funktionsnedsättning.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Telefonnummer: 021-39 27 25

Johan Crusefalk

Ombudsman för äldre och personer med funktionsnedsättning

Kontakta Johan Crusefalk om du vill:

 • Lämna synpunkter eller klagomål på utförda insatser för äldre eller för personer med funktionsnedsättning. Till exempel hemtjänst, hemsjukvård, dagverksamhet, daglig verksamhet, korttidsboende, äldreboende, boendestöd och boende i LSS gruppbostad.
 • Lämna klagomål på kontakten med handläggare vid biståndsenheten äldre, biståndsenheten funktionsnedsättning eller hälso- och sjukvårdsenheten.

Telefonnummer: 021-39 39 50

E-post till kommunen betraktas normalt som en allmän handling enligt tryckfrihetsförordningen. Det innebär bland annat att den är offentlig och att allmänheten och massmedierna har rätt att ta del av innehållet. E-post till våra myndigheter registreras precis som vanlig post hos respektive myndighet. Därefter sänds den vidare till den enhet eller person som berörs.

Uppgifterna du fyller i här och sedan sänder in till oss kommer att skickas i okodad form över Internet.

Tänk på sekretessen; skicka aldrig konfidentiella uppgifter. I dessa fall ber vi dig kontakta oss på telefon.
Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Kontakt

Relaterade dokument

Det här händer i Västerås

Just nu finns det inga evenemang att visa här. Klicka på fler händelser för att se hela kalendern.

Nytt i Västerås