Logotyp
Visa sökformulär

Demens

Västerås stad har dagverksamheter för personer med demenssjukdom. Det finns även äldreboenden som är anpassade för personer med demenssjukdom.

Dagverksamhet och boende

Dagverksamhet

Det finns dagverksamheter för personer med demenssjukdom eller liknande orienteringssvårigheter. Verksamheterna har flera olika aktiviteter för de personer som kommer dit över dagen. En del dagverksamheter erbjuder måltider i sällskap med andra, medan andra även har underhållning och aktiviteter. Allt är anpassat för personer med demenssjukdom. Kontakta de olika verksamheterna för att höra vad de gör.

Boende

Vissa äldreboenden är anpassade för personer med demenssjukdom. På en samlingssida har vi all information du behöver om vilka äldreboenden och servicehus som finns samt hur en ansökan om plats går till.

Länk till informationssida om äldreboenden och servicehus

Äldre par fikar i solen
För vem

Vem kan få?

Du som har en demenssjukdom och behöver dagverksamhet behöver först ha ett biståndsbeslut. Detsamma gäller om du behöver plats på ett äldreboende. För att ansöka om plats på dagverksamhet eller i äldreboende kontakta en biståndshandläggare via Västerås stads Kontaktcenter, 021-39 27 25.

Kontakta oss

Kontaktcenter för äldre och personer med funktionsnedsättning

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör hemtjänst, färdtjänst, bostadsanpassning och boenden och övrig hjälp till äldre och personer med funktionsnedsättning.

Öppettider: 7.30-17.00.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Du når din handläggare via Kontaktcenter.

Telefonnummer: 021-39 27 25

Johan Crusefalk

Västerås stads koordinator för synpunkter och klagomål

Kontakta Johan Crusefalk om du vill:

 • Lämna synpunkter eller klagomål på utförda insatser. Till exempel hemtjänst, hemsjukvård, dagverksamhet, korttidsboende och äldreboende.
 • Lämna klagomål på kontakten med handläggare vid biståndsenheten äldre eller hälso- och sjukvårdsenheten.

Telefon: 021-39 39 50

Kontakt

Relaterade dokument

Det här händer i Västerås

 • Som anhörig krossar jag fördomar

  Välkommen till en föreläsning där Gunnel Bonthron delar med sig av sina erfarenheter av att ha en dotter som sedan 30 år tillbaka lever med en psykossjukdom.

Nytt i Västerås

 • Inspirationsdag och workshop om framtidens moderna äldreboenden

  Västerås stad bjuder in andra kommuner och fastighetsägare till två heldagar om framtidens äldreboenden 18-19 april. Vi har ett preliminärt program men vill gärna veta vad just du som jobbar med modernisering av äldreboenden tycker att vi ska diskutera. 

 • Du som är anhörig kan få hjälp och stöd

  Är du anhörig till någon som är sjuk? Vårdar du en närstående? Vi vet att det kan kännas ensamt och jobbigt ibland. Västerås stad erbjuder anhörigstöd för att stötta dig och ge dig kraft. Här kan du läsa mer om vårens utbud av stöd och aktiviteter.

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?