Visa sökformulär

Gryta demenscentrum

Gryta demenscenter är en enhet för personer med demenssjukdom och beläget på Blåregnsgatan på Norra Gryta. Demenscentrum består av 72 lägenheter fördelat på fyra enheter i markplan. Det finns tre enheter för korttidsvård (trygghetsplats), ett äldreboende (särskilt boende) samt en dagverksamhet.

Om Gryta demenscentrum

Äldreboende/Korttidsboende

Observera! Dagverksamheten är anpassad på grund av corona-pandemin. Kontakta verksamheten direkt för att höra hur det påverkar dig.

På varje enhet finns två grupper med nio lägenheter. Varje lägenhet är cirka 28-31 kvm stor och utöver detta finns det även gemensamma utrymmen för måltider och social samvaro. I trädgården finns gångstråk, bärbuskar och sittbänkar för möjlighet till trivsamma promenader.

I samband med den stora renoveringen som skett finns nu trygghetsskapande teknik för kund i form av trygghetslarm, sensorgolv, passagelarm och vägledande färgkodning/design. Personalens arbete grundar i Västeråsmodellen, det vill säga en enhet med välfärdsteknologi i framkant, hög frihetsgrad och ökad integritet för kunden.

Dagverksamhet

I dagverksamheten finns för närvarande nio platser. Vid dagverksamheten bor den demenssjuke hemma, men besöker oss vissa dagar för social samvaro och individuella/gemensamma aktiviteter i form av exempelvis promenader, bingo, högläsning, trädgårdsarbete vid uteplatsen och musikunderhållning.

Du behöver ett biståndsbeslut

För att du eller dina närstående ska kunna erbjudas plats i någon av våra verksamheter krävs ett biståndsbeslut. Kontakta biståndshandläggare via Kontaktcenter på telefon 021-39 27 25 för mer information.

Bild på soffgrupp med limegröna kuddar och vit orkidé på bordet.
Hitta hit

Hitta hit

Kontakta oss

Gryta demenscentrum

Dagverksamhet, äldreboende och korttidsboende. Vill du jobba hos oss inom Vård och Omsorg? Våra lediga tjänster hittar du på sidan Lediga jobb.

Besöksadress: Blåregnsgatan 4

Postadress: Vård och omsorgsförvaltningen, Gryta demenscentrum, 722 46 Västerås

Telefonnummer: 021-39 16 59  Enhet A: 021-39 16 52, Enhet B: 021-39 36 81, Enhet C: 021-39 36 82, Äldreboendet: 021-39 05 06, Dagverksamhet: 021-39 36 72