För vem: Du som har omfattande behov av vård och omsorg stor del av dygnet eller har en anhörig som har behov av avlastning.
Det finns olika typer av korttidsplats beroende på hur ditt behov ser ut. Korttidsplats är en tillfällig vistelse. Du ansöker om korttidsplats via kontaktcenter.

Information om korttidsplatser