Visa sökformulär

Äldreboenden och servicehus

Läs mer om hur du söker och säger upp plats på äldreboende eller servicehus. Du kan även se vilka boenden som finns.

Så här går ansökan till

Punkt ett

Vilken vård behövs?
Det finns olika boendeformer. Läs mer under siffra 1.

Punkt två

Biståndsbeslut krävs
Kontakta biståndshandläggare för att ansöka om plats.
Läs mer under siffra 2.

Punkt tre

Ditt beslut handläggs
Läs mer under siffra 3.

Punkt fyra

Du får ditt beslut
Läs mer under siffra 4.

Punkt ett


Äldreboende

Äldreboende är till för dig med stort omvårdnadsbehov. Här finns personal dygnet runt som ser till dig regelbundet och kan hjälpa dig. Vissa äldreboenden är särskilt anpassade för personer med demenssjukdom. I äldreboenden finns lägenheter för både ensamstående och par.

Servicehus

Servicehus är ett mellanting mellan eget boende och äldreboende. I servicehus bor du i en komplett lägenhet med kök, matplats, sovrum och/eller vardagsrum. Om du har fått din plats på servicehus via biståndsbeslut får du tillgång till trygghetslarm. Du har också möjlighet att ansöka om hemtjänstinsatser som utförs av personal på det servicehus du bor i. I servicehus finns lägenheter för både ensamstående och par. I regel finns också restaurang och kafé som serverar frukost, lunch och middag. Dessutom finns det ofta gemensamma lokaler där du kan umgås med andra boende.

Korttidsplats

Kommunen kan erbjuda så kallade korttidsplatser där du kan vistas om du har ett tillfälligt ökat vårdbehov. Det finns också trygghetsplatser och växelvårdsplatser som avlastning för anhörig som vårdar i hemmet. Det är ditt behov av vård som styr och beslut fattas av en biståndshandläggare.

Korttidsplats

Punkt två

Kontakta Västerås stads biståndshandläggare för att ansöka om plats på särskilt boende. Din ansökan kan vara muntlig eller skriftlig. Det räcker alltså med ett telefonsamtal men om du vill kan du använda ansökningsblanketten. Du har inte möjlighet att välja boende, men du kan ange önskemål. Du kan på karta se vilka boenden som finns.

Äldreboenden och servicehus i Västerås

Äldreboende och servicehus är vanligtvis en behovsgrundad service. Det betyder att du behöver ansöka och få ett biståndsbeslut för att få en plats. Du kontaktar biståndshandläggarna i Västerås stad muntligt eller skriftligt. De utreder dina behov och avgör om du har rätt till äldreboende eller servicehus. Bedömningen grundar sig på en helhetsbedömning av din ålder, upplevelse av otrygghet och ditt allmänna hälsotillstånd.

Hyresrätt i servicehus utan biståndsbeslut

I Västerås finns flera hyreslägenheter i servicehus som du kan ställa dig i kö till, utan att biståndsbeslut krävs. Det betyder att du inte behöver kontakta en biståndshandläggare som bedömer dina behov utan du kan själv välja att ställa dig i kö. För att kunna ställa dig i kön behöver du vara 90 år eller äldre och skriven i Västerås. Om du vill resonera om vad som passar dig och dina behov kan du kontakta en biståndshandläggare (ring till kontaktcenter 021-39 27 25).

Gör så här för att ansöka

Kontakta Västerås stads biståndshandläggare för att ansöka om plats på särskilt boende. Din ansökan kan vara muntlig eller skriftlig. Det räcker alltså med ett telefonsamtal men om du vill kan du använda ansökningsblanketten. Du har inte möjlighet att välja boende, men du kan ange önskemål.

Ansök om plats på särskilt boende  Word, 206 kB.

Ring: 021-39 27 25

Punkt tre

En biståndshandläggare kontaktar dig för att ta reda på hur ditt behov ser ut. Utredningen görs inte mer omfattande än vad som behövs för att kunna fatta ett beslut. I normalfallet tar utredningen cirka två veckor men det kan gå snabbare eller ta längre tid. När utredningen är klar gör biståndshandläggaren en bedömning av ditt behov och fattar ett beslut. De lagar som styr är socialtjänstlagen och förvaltningslagen. Beslutet skickas till dig per post och din ansökan kan antingen beviljas eller avslås.

Vad kostar det?

Information om avgifter finns samlade här:

Avgifter för omsorg, stöd och hjälp

Den som flyttar från egen bostad till ett äldreboende eller servicehus kan ha rätt till viss nedsättning av avgiften. Läs mer och ansök om nedsättning av avgift vid dubbla boendekostnader med den här blanketten:

Ansökan om nedsättning av avgift vid dubbla boendekostnader Word, 224 kB.

Punkt fyra


Om din ansökan beviljas

Om din ansökan har beviljats erbjuds du plats på ett boende. I normalfallet erbjuder vi dig en plats inom tre månader. Du har inte möjlighet att välja boende, men du kan ange önskemål.

Om du tackar nej till beviljad insats

Om du tackar nej till erbjudet boende mer än en gång kommer handläggaren att kontakta dig för att ta reda på varför.

Om du befinner dig på en korttidsplats och tackar nej till en plats på ett särskilt boende behöver du lämna korttidsplatsen och vänta på ett nytt erbjudande hemma.

Om din ansökan avslås kan du överklaga

Om du får avslag och inte är nöjd med beslutet har du rätt att överklaga. Din biståndshandläggare kan hjälpa dig med detta. Din överklagan måste ha kommit in till Västerås stad inom tre veckor från att du tog del av beslutet.

Information om hur du överklagar ett beslut

Bostadstillägg

Bostadstillägg är ett skattefritt tillägg till den allmänna pensionen som du ansöker om själv hos Pensionsmyndigheten.

Läs mer om bostadstillägg på Pensionsmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Du anmäler flytt mellan boenden eller säger upp ett hyresavtal för serviceboende/äldreboenden med hjälp av vår e-tjänst. Vid eventuella frågor och funderaringar, kontakta oss via hyresadmin@vasteras.se.

E-tjänst för anmälan av flytt mellan boenden eller uppsägning av hyresavtal för serviceboende/äldreboenden Länk till annan webbplats.

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Äldre som använder surfplatta.

Välfärdsteknologi

I Västerås stad gör vi det möjligt för de som bor på äldreboende eller servicehus att ta del av pågående teknikutveckling. Att använda ny teknik utifrån det egna behovet stärker integritet, delaktighet och aktivitetsförmåga.

Välfärdsteknologi för äldre

Bra länkar

Äldreboenden och servicehus i Västerås

Du har inte möjlighet att välja boende, men du kan ange önskemål.

Äldreboenden

Servicehus

Boenden som har lägenheter för personer med demenssjukdom

Korttidsplats

Äldrenämnden upplåter 50 lägenheter som personer 90 år och äldre kan söka utan att ha biståndsbeslut. Det betyder att du behöver inte kontakta en biståndshandläggare för att söka en sådan lägenhet.
Lägenheterna finns på alla servicehusen. Vissa servicehus har fler sådana lägenheter, andra har färre.

Vem kan söka hyresrätt i servicehus utan biståndsbeslut?

Du som är 90 år eller äldre och är skriven i Västerås, kan göra en intresseanmälan om att bo i hyresrätt i servicehus utan biståndsbeslut.

Hur söker jag hyresrätt i servicehus utan biståndsbeslut?

Du gör en intresseanmälan genom att du registrerar dig som lägenhetssökande hos Bostad Västerås. I registreringen fyller du i att du söker ”Hyresrätt i servicehus 90+”.

https://www.bostadvasteras.se Länk till annan webbplats.

Vill du ha hjälp med registreringen ringer du 021-17 19 50, eller mejlar på info@bostadvasteras.se

Hur får jag reda på när en lägenhet i servicehus blir ledig?

Efter din gjorda intresseanmälan finns två sätt att få veta när en 90 plus lägenhet blir ledig:

  1. Du tittar själv regelbundet på Bostad Västerås webbplats och ser när något ledigt finns att söka.
  2. Du får ett mejl när något ledigt finns att söka. Detta fungerar om du i din intresseanmälan har fyllt i att du är intresserad av ”Hyresrätt i servicehus 90+” och har uppgett din/anhörigs e-postadress.

Vad måste jag göra för att anmäla mitt intresse för en viss lägenhet?

Du måste anmäla ditt intresse för just den specifika lediga lägenheten som du är intresserad av. Om fler personer har anmält sitt intresse för en viss lägenhet, tilldelas lägenheten till den person som först har registrerat sig hos Bostad Västerås och anmält intresse för att bo i en 90 plus lägenhet.

Vad innebär hyresrätt i servicehus utan biståndsbeslut?

Lägenheterna är vanliga hyresrätter, men de är placerade i servicehus.

Om du behöver hemtjänst ansöker du om det via Kontaktcenter på telefon 021-39 27-25.

Om du behöver hemsjukvård kontaktar du din familjeläkare. Din eventuella hemtjänst och hemsjukvård utförs av personalen på servicehuset.

Kontakta oss

Kontaktcenter för äldre och personer med funktionsnedsättning

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör hemtjänst, bostadsanpassning och boenden och övrig hjälp till äldre och personer med funktionsnedsättning.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Telefonnummer: 021-39 27 25
Fyll i e-postadress eller telefonnummer om du vill att vi ska svara på ditt meddelande.


När du skickar in ditt meddelande kommer det att omvandlas till ett e-postmeddelande. E-post till kommunen betraktas normalt som en allmän handling enligt tryckfrihetsförordningen. Det innebär bland annat att den är offentlig och att allmänheten och massmedierna har rätt att ta del av innehållet. E-post till våra myndigheter registreras precis som vanlig post hos respektive myndighet. Därefter sänds den vidare till den enhet eller person som berörs.

Uppgifterna du fyller i här och sedan sänder in till oss kommer att skickas i okodad form över Internet.

Tänk på sekretessen; skicka aldrig konfidentiella uppgifter. I dessa fall ber vi dig kontakta oss på telefon.
Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Johan Crusefalk

Ombudsman för äldre och personer med funktionsnedsättning

Kontakta Johan Crusefalk om du vill:

  • Lämna synpunkter eller klagomål på utförda insatser för äldre eller för personer med funktionsnedsättning. Till exempel hemtjänst, hemsjukvård, dagverksamhet, daglig verksamhet, korttidsboende, äldreboende, boendestöd och boende i LSS gruppbostad.
  • Lämna klagomål på kontakten med handläggare vid biståndsenheten äldre, biståndsenheten funktionsnedsättning eller hälso- och sjukvårdsenheten.

Telefonnummer: 021-39 39 50

Bra länkar

Bra länkar

Kontakt

Relaterade dokument

Hyresrätt i servicehus utan biståndsbeslut

Vem kan ställa sig i kö för hyresrätt i servicehus utan biståndsbeslut?
Du som är 90 år eller äldre och skriven i Västerås.

Vad innebär hyresrätt i servicehus utan biståndsbeslut?
Lägenheterna är vanliga hyresrätter, men de är placerade i ett servicehus. Om du behöver hjälp med hemtjänst ansöker du om det hos biståndshandläggare på telefon 021-39 27-25 och om du behöver hemsjukvård kontaktar du din familjeläkare. Din eventuella hemtjänst och hemsjukvård utförs av medarbetarna på servicehuset.

Var kan jag få en lägenhet?
Det finns 50 lägenheter som är fördelade på stadens alla servicehus.

Hur ställer man sig i kö?
Registrera dig som lägenhetssökande hos Bostad Västerås för den eller de lägenheter du är intresserad av.

Bostad Västerås Länk till annan webbplats.

Vill du ha hjälp med registreringen ringer du 021-17 19 50, eller mejlar på info@bostadvasteras.se.

När lägenheter blir lediga erbjuds de till personer som anmält sig till kön (efter registreringsdatum).

Det här händer i Västerås

Nytt i Västerås

  • Kultur för äldre på mötesplatserna i sommar – hela programmet

    Sommarturnén för kultur i äldreomsorgen drogs igång sommaren 2020 för att bryta den isolering som många äldre hamnade i på grund av coronapandemin. Det blev så uppskattat att det har fortsatt på somrarna sedan dess. Sommaren 2023 bjuder på 208 kulturprogram från juni till augusti på våra 35 enheter ...

  • Internationella sjuksköterskans dag

    Idag är det 12 maj och sjuksköterskans dag till minne av Florence Nightingale. Umuzhat Zurkhaeva, som kallas Umka, har jobbat som sjuksköterska sedan 2018 och brinner för sitt yrke. - Jag är stolt över det arbete som jag och mina kollegor gör varje dag.