Visa sökformulär

Äldreboenden och servicehus

När vi blir gamla kan vi behöva extra stöd och omvårdnad. Om du inte kan bo kvar hemma kan du ansöka om särskilt boende. Det finns två typer: äldreboenden och servicehus.

Så här fungerar det

Äldreboenden är till för dig med stort omvårdnadsbehov. Här finns personal dygnet runt som ser till dig regelbundet och kan hjälpa dig. Vissa äldreboenden är särskilt anpassade för personer med demenssjukdom. I äldreboenden finns lägenheter för både ensamstående och par.

Servicehus är ett mellanting mellan eget boende och äldreboende. Du bor i en komplett lägenhet med kök, matplats, sovrum och vardagsrum, men har trygghetslarm och tillgång till personal dygnet runt för att du snabbt ska kunna få hjälp. I regel finns också restaurang och kafé som serverar frukost, lunch och middag. I servicehus finns lägenheter för både ensamstående och par. Dessutom finns det ofta gemensamma lokaler där du kan umgås med de andra boende.

Längst ner på den här sidan finns en karta över alla äldreboenden och servicehus

Korttidsplats

Kommunen kan erbjuda korttidsplatser där du kan bo om du har ett tillfälligt ökat vårdbehov eller som avlastning för anhörig som vårdar i hemmet. Det är ditt behov av vård som styr och beslut fattas av en biståndshandläggare.

Länk till mer information om korttidsplats

För vem

Biståndsbeslut krävs

Äldreboende och servicehus är en behovsgrundad service. Det betyder att du måste ansöka och få ett biståndsbeslut för att få en plats. Du kontaktar biståndshandläggarna i Västerås stad muntligt eller skriftligt. De utreder dina behov och avgör om du har rätt till äldreboende eller servicehus. Bedömningen grundar sig på en helhetsbedömning av din ålder, upplevelse av otrygghet och ditt allmänna hälsotillstånd.

Så här gör du

Gör så här för att ansöka

Kontakta Västerås stads biståndshandläggare för att ansöka om plats på särskilt boende. Din ansökan kan vara muntlig eller skriftlig. Det räcker alltså med ett telefonsamtal men om du vill kan du använda ansökningsblanketten. Du har inte möjlighet att välja vilket boende du vill bo på, men du kan ange önskemål.

Ring: 021-39 27 25

Ditt behov utreds och du får ett beslut

En biståndshandläggare kontaktar dig för att ta reda på hur ditt behov ser ut. Utredningen görs inte mer omfattande än vad som behövs för att kunna fatta ett beslut. I normalfallet tar utredningen cirka 2 veckor men det kan gå snabbare eller ta längre tid. När utredningen är klar gör biståndshandläggaren en bedömning av ditt behov och fattar ett beslut. De lagar som styr är Socialtjänstlagen och Förvaltningslagen. Beslutet skickas till dig per post. Din ansökan kan antingen beviljas eller avslås.

Om din ansökan beviljas

Om din ansökan har beviljats erbjuds du plats på ett boende. I normalfallet erbjuder vi dig en plats inom 3 månader. Du har inte möjlighet att välja vilket boende du vill bo på, men du kan ange önskemål. Om du tackar nej till erbjudet boende mer än en gång kommer handläggaren att kontakta dig för att ta reda på varför.

Om din ansökan avslås kan du överklaga

Om du får avslag och inte är nöjd med beslutet har du rätt att överklaga. Din biståndshandläggare kan hjälpa dig med detta. Din överklagan måste ha kommit in till Västerås stad inom tre veckor från att du tog del av beslutet.

Mer information om att överklaga ett beslut

Så här jobbar vi

Vad kostar det?

Information om avgifter finns samlade i broschyren:

Stöd och omvårdnad, avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning 2018PDF

Den som har låg inkomst kan få avgiften nedsatt. Använd den här blanketten för att få rätten till nedsatt avgift prövad.

Underlag för beräkning av avgift 2018, blankettWord

Den som flyttar från egen bostad till ett äldreboende eller servicehus kan ha rätt till viss nedsättning av avgiften. Läs mer i och ansök om nedsättning av avgift vid dubbla boendekostnader med den här blanketten.

Ansökan om nedsättning av avgift vid dubbla boendekostnaderWord

Bra länkar

Äldreboenden och servicehus i Västerås

Du har inte möjlighet att välja vilket boende du vill bo på, men du kan ange önskemål.

Äldreboenden

Servicehus

Boenden som har lägenheter för personer med demenssjukdom

Kontakta oss

Kontaktcenter för äldre och personer med funktionsnedsättning

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör hemtjänst, bostadsanpassning och boenden och övrig hjälp till äldre och personer med funktionsnedsättning.

Öppettider: 07.30-17.00.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Du når din handläggare via Kontaktcenter.

Telefonnummer: 021-39 27 25

Johan Crusefalk

Västerås stads koordinator för synpunkter och klagomål

Kontakta Johan Crusefalk om du vill:

  • Lämna synpunkter eller klagomål på utförda insatser för äldre eller för personer med funktionsnedsättning. Till exempel hemtjänst, hemsjukvård, dagverksamhet, daglig verksamhet, korttidsboende, äldreboende, boendestöd och boende i LSS gruppbostad.
  • Lämna klagomål på kontakten med handläggare vid biståndsenheten äldre, biståndsenheten funktionsnedsättning eller hälso- och sjukvårdsenheten.

Telefonnummer: 021-39 39 50

E-post till kommunen betraktas normalt som en allmän handling enligt tryckfrihetsförordningen. Det innebär bland annat att den är offentlig och att allmänheten och massmedierna har rätt att ta del av innehållet. E-post till våra myndigheter registreras precis som vanlig post hos respektive myndighet. Därefter sänds den vidare till den enhet eller person som berörs.

Uppgifterna du fyller i här och sedan sänder in till oss kommer att skickas i okodad form över Internet.

Tänk på sekretessen; skicka aldrig konfidentiella uppgifter. I dessa fall ber vi dig kontakta oss på telefon.

Det här händer i Västerås

Just nu finns det inga evenemang att visa här. Klicka på fler händelser för att se hela kalendern.

Nytt i Västerås

  • Du som är anhörig kan få hjälp och stöd

    Är du anhörig till någon som är sjuk? Vårdar du en närstående? Vi vet att det kan kännas ensamt och jobbigt ibland. Västerås stad erbjuder anhörigstöd för att stötta dig och ge dig kraft. Här kan du läsa mer om höstens utbud av stöd och aktiviteter.

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?