Daggrosens äldreboende

Daggrosens äldreboende ligger på Önsta Gryta. Verksamheten drivs av Norlandia Care på uppdrag av Västerås stad.

Om Daggrosens äldreboende

Typ av service
Äldreboende

Webbplats
Norlandias webbplats

Verksam i
Västerås

Organisationsform
Privat regi

Inriktning
Demens och funktionsned-sättning

Film om Daggrosens äldreboende

Varje dag ska kännas meningsfull och givande

Daggrosens äldreboende är beläget vid Önsta centrum. I närheten till vårt äldreboende finns apotek, familjeläkarmottagning, bibliotek, jourbutik, frisör och lokaltrafik.

Aktiva dagar

Vi strävar alltid efter att du som boende ska känna att varje dag känns meningsfull. Varje vecka erbjuder vi en rad olika aktiviteter.

För personer i behov av mycket stöd

Verksamheten riktar sig till äldre personer som drabbats av demenssjukdom, personer med stora omvårdnads- och medicinska behov samt personer med funktionsnedsättning.

Vi arbetar för att erbjuda dig som bor hos oss ett tryggt boende med god personlig omsorg, bra medicinsk vård samt förutsättningar för en välfungerande dag. För att kunna uppnå det målet arbetar vi i nära dialog med de boende och insatserna ges utifrån dina specifika behov, förmågor och önskemål.

Hitta hit

Kontakt

Adress: Daggrosgatan 1, 721 87 Västerås

Verksamhetschef: Anna Forsström
Telefon: 010-761 31 20
E-post: anna.forsstrom@norlandia.com

Växel (kl. 07-21)
Telefon: 010-761 31 10

Sjuksköterska
Telefon: 010-761 31 09