Hökåsens äldreboende

Hökåsens äldreboende riktar sig till äldre personer med demenssjukdom. Boendet består av 13 lägenheter. Verksamheten drivs av Norlandia Care på uppdrag av Västerås stad.

Om Hökåsens äldreboende

Typ av service
Äldreboende

Antal lägenheter
13

Verksam i
Västerås

Webbplats
Norlandias webbplats

Organisationsform
Privat regi

Inriktning
Demenssjukdom

 

Film om Hökåsens äldreboende

Individuellt stöd i en trygg miljö

Vi strävar alltid efter att ge våra boende meningsfulla dagar och erbjuder därför varje vecka en rad olika aktiviteter.

Tryggt boende med personlig omsorg

Vi arbetar för att erbjuda dig som bor hos oss ett tryggt boende med god personlig omsorg, bra medicinsk vård samt vardagsrehabilitering och habilitering. För att kunna uppnå det målet arbetar vi i nära dialog med dig som som bor hos oss och insatserna ges utifrån dina enskilda behov, förmåga och önskemål. Vi ger dig det stöd du behöver för att kunna behålla dina förmågor.

Personlig omvårdnadsplan

Vi upprättar omvårdnads- och genomförandeplaner tillsammans med dig, som regelbundet utvärderas och hålls aktuella. Planerna utformas i samarbete med sjuksköterska, undersköterska (kontaktman), arbetsterapeut och sjukgymnast.

Hitta hit

Hitta hit

Kontakta oss

Hökåsens äldreboende

Besöksadress: Jökelvägen 7

Verksamhetschef, Anna Forsström
010-7613120

Huvudnummer, kommer val till våningarna
0107613090

Sjuksköterska
010-7613109

vof@vasteras.se