Logotyp
Visa sökformulär

Parkgården

Parkgården ligger centralt i Tillberga tätort på Kvistbergavägen 10. På Parkgården finns förutom bostadsrätter även servicehus, ålderdomshem, mötesplats, dagverksamhet och restaurang.

Hitta hit

Hitta hit

Kontakta oss

Parkgården

Besöksadress: Kvistbergavägen 10 A

Postadress: Kvistbergavägen 10 A 722 33 Västerås

Enhetschef: 021-60319

Om Parkgården

Typ: Ålderdomshem

Organisationsform: Fristående

Utförare: Tillberga Grannskapsservice

Ålderdomshemmet består av nio lägenheter och finns i markplan. Ålderdomshemmet vänder sig till personer med omfattande vård och omsorgsbehov. I lägenheten finns höj- och sänkbar säng. I övrigt möblerar du din lägenhet som du vill. Lägenheten är utrustad med trygghetslarm och brandlarm.

Alla boende på ålderdomshemmet har möjlighet att delta i alla aktiviteter som mötesplatsen och restaurangen erbjuder.

Mötesplatsen vänder sig till personer i alla åldrar inom det huvudsakliga upptagningsområdet som utgörs av Tillberga, Hubbo, Sevalla, Tortuna och till viss del även Hökåsen. Även besökare från andra stadsdelar är välkomna. Mötesplatsen har ett stort utbud av olika aktiviteter, både kulturellt och friskvårdsinspirerat.

Restaurangen är öppen för allmänheten.

Som boende på Parkgårdens ålderdomshem har du tillgång till social omvårdnad, hälso- och sjukvårdsinsatser, teknisk hemtjänst, samt tillsyn och omvårdnad dygnet runt. Sjuksköterska tjänstgör dagtid och undersköterskor dygnet runt. Nattetid finns tillgång till joursjuksköterska som kallas in om behov skulle uppstå. Vi har även tillgång till sjukgymnast och arbetsterapeut .

Som boende på Parkgårdens ålderdomshem får du en kontaktman som ansvarar för att dina behov blir tillgodosedda.

All tillsvidareanställd personal har adekvat utbildning inom sina olika arbetsområden.