Visa sökformulär

Tre små hus

I området Bäckby finns Tre små hus som riktar sig till personer med demenssjukdom.

Hitta hit

Hitta hit

Kontakta oss

Tre små hus

Vill du jobba hos oss inom Vård och Omsorg? Våra lediga tjänster hittar du på sidan Lediga jobb.

Besöksadress: Plåtverksgatan 187

Postadress: Västerås stad Vård och Omsorg, Tre små hus, 721 87 Västerås

Telefonnummer: 021-39 84 93, Enhetschef 021-39 88 23 Hus A 021-39 84 93 Hus B 021-39 84 92 Hus C 021-30 84 91 Dagverksamhet 021- 39 84 94

Om Tre små hus

Typ: Äldreboende

Organisationsform: Kommunal

Utförare: Västerås stad Vård och Omsorg

Tillfälligt eller permanent boende

Även för dig 65 år och yngre

Precis som namnet säger är det tre små friliggande hus med sex lägenheter i varje. I ett av husen har vi fyra permanenta platser och fyra korttidsplatser för dig som har en demenssjukdom och är 65 år och yngre. Till enheten hör också en dagverksamhet med nio platser.

Äldreboendet ligger fint vid en skogsdunge bakom Bäckby centrum. Här bor du i egen lägenhet med gemensamma utrymmen och fina uteplatser. Från boendet är det nära till mötesplats, promenadstråk, affärer, bibliotek och vårdcentral.

Veckoprogram och dagliga sysslor

Vi har ett program med aktiviteter varje vardag. Det kan till exempel vara musikcafé, sittgympa, dans, dragspel eller promenader. Det finns också möjlighet att hjälpa till med vardagliga sysslor på boendet. Vi smyckar våra dagrum med gamla saker från förr. Det är ett sätt att låta minnena leva kvar. För dig som tycker om djur har vi också hundar som sällskap på boendet.

Plan för stöd och omvårdnad

I vårt arbete har vi god kunskap om demens och utgår från dina specifika behov. Varje boende har en kontaktman i personalgruppen. Tillsammans med anhöriga och dig som boende upprättar kontaktmannen en genomförandeplan. På enheten finns också en planeringsansvarig sjuksköterska. Vi har bemanning dygnet runt.

Anhörigstöd

Tre små hus är också till för dig som anhörig. Du erbjuds stöd, samtal och avlastning. Här kan ni, vid behov, bo tillsammans under korttidsvistelsen.