Visa sökformulär

Skogsduvans servicebostad

Skogsduvans servicebostad ligger på Råby, mellan Narvavägen och Råby centrum. I centrat finns affärer och träffpunkt. Goda kommunikationsmöjligheter.

Hitta hit

Hitta hit

Om Skogsduvans servicebostad

Typ: Servicebostad

Organisationsform: Kommunal

Utförare: Västerås stad Vård och Omsorg

Servicebostaden finns i olika fastigheter på området. Det finns nio lägenheter i servicebostaden och de är olika stora. Stödet är individuellt utformat efter var och ens behov. Personalen har god kunskap om funktionshindret utvecklingsstörning. För den som behöver finns sjuksköterska.

Skogsduvans servicebostad drivs av Västerås stads Vård och Omsorg.

Kontakta oss

Skogsduvans servicebostad

Vill du jobba hos oss inom Vård och Omsorg? Våra lediga tjänster hittar du på sidan Lediga jobb.

Besöksadress: Skogsduvevägen 5

Postadress: Vård och omsorgsförvaltningen  Skogsduvans servicebostad 721 87 Västerås

Telefonnummer: 021-39 84 50 Enhetschef 021-39 84 57

E-post till kommunen betraktas normalt som en allmän handling enligt tryckfrihetsförordningen. Det innebär bland annat att den är offentlig och att allmänheten och massmedierna har rätt att ta del av innehållet. E-post till våra myndigheter registreras precis som vanlig post hos respektive myndighet. Därefter sänds den vidare till den enhet eller person som berörs.

Uppgifterna du fyller i här och sedan sänder in till oss kommer att skickas i okodad form över Internet.

Tänk på sekretessen; skicka aldrig konfidentiella uppgifter. I dessa fall ber vi dig kontakta oss på telefon.