Begravning

I Sverige kan en begravning vara borgerlig eller religiös. Religiös begravning innebär en kristen begravning och förutsätter att den avlidne var medlem i Svenska kyrkan. Om den avlidne hade en annan religionstillhörighet eller inte var troende blir det i stället en borgerlig begravning. I Västerås har Svenska kyrkan ansvar för begravningsverksamheten även vid borgerliga begravningar.

Vad innebär en begravning

 

När man pratar om begravning menar man oftast den minnesstund man håller för den avlidne. Begravningen följs av en gravsättning, där kistan eller urnan sänks ner i jorden.

Vid en religiös begravningsceremoni följer man en särskild begravningsordning, där vissa moment alltid ingår. En borgerlig minnesstund kan däremot utformas helt efter den avlidnes eller de anhörigas önskemål, utan religiösa inslag. Det enda kravet är att ceremonin utformas med värdighet och insikt om stundens allvar.

En vit ros. 

Alla ska begravas

Alla i Sverige har rätt till en begravning. Begravningen bekostas till största delen genom begravningsavgiften som alla svenska medborgare betalar som en del av kommunalskatten. Det som ingår är gravplats, gravsättning, eventuell kremering och lokal för begravningsceremonin. Däremot ingår inte kista, gravsten och skötsel av graven. Detta måste bekostas av dödsboet eller de anhöriga.

Om dödsboets ekonomi inte räcker till en enkel begravning kan du som anhörig ansöka om ekonomiskt stöd, begravningshjälp från socialtjänsten.

Att ha en begravningsceremoni eller minnesstund är inte obligatoriskt. Det är däremot gravsättning.

Hur går begravningen till?

Ordna inför begravningen

När en person har avlidit är det de anhöriga som tar beslut om hur begravningen ska gå till. De flesta väljer att ta kontakt med en begravningsbyrå för att få hjälp med de praktiska arrangemangen. Begravningsbyrån vet vad som måste göras och kan även ge förslag på hur ceremonin ska gå till.

Du kan även ordna hela eller delar av begravningen själv. Då ansvarar du för att anmäla dödsfallet till den lokala skattemyndigheten. De utfärdar då ett gravsättnings- och kremeringsintyg, som behövs för begravningen. Du får även registerutdrag som krävs vid kontakt med banken samt ett dödsfallsintyg och en släktutredning som behövs senare, vid bouppteckningen. När du har fått intygen ringer du till den församling den avlidne tillhörde och bokar begravning. Alla tillhör en församling, utifrån var de bor.

Enligt svensk lag måste den avlidne kremeras eller gravsättas senast en månad efter dödsdatumet. Om den avlidne kremeras kan ni välja att sprida askan i stället för att begrava den. Om ni vill sprida askan på en annan plats än en begravningsplats behövs tillstånd från länsstyrelsen.

Planera begravningsceremonin

För borgerliga begravningar finns inga regler eller rutiner. Du kan alltså själv välja musik, minnestal, dikter, plats och så vidare. Ofta sker borgerliga begravningar i ett kapell, men de kan äga rum i princip var som helst.

Den som håller i en borgerlig begravning kallas begravningsförrättare. Det kan till exempel vara en vän, en släkting, en arbetskamrat eller en familjemedlem. Du kan också välja att ta hjälp av en kommunal begravningsförrättare. I Västerås finns begravningsförrättare som är utsedda av kommunfullmäktige. De har utfört många begravningar och kan ge dig råd och exempel på hur ceremonin kan utformas. På Svenska kyrkans webbplats finns användbar information även om du planerar en borgerlig begravning.

Planera en begravning, Svenska kyrkan

Begravningskapell i Västerås stad

Inom Västerås kyrkogårdsförvaltning finns det fyra lokaler som är öppna för borgerliga begravningar:

  • Korsets kapell på Hovdestalunds kyrkogård
  • S:t Ilians kapell på Hovdestalunds kyrkogård
  • S:t Gertruds kapell på Hovdestalunds kyrkogård
  • Östra kapellet på Östra kyrkogården 

Begravningsverksamheten i Västerås

I Västerås, liksom i större delen av Sverige, är det Svenska kyrkan som ansvarar för begravningsverksamheten. Det gäller både kyrkliga och borgerliga begravningar.

Begravningsverksamheten finansieras genom den begravningsavgift som alla folkbokförda invånare  i Västerås betalar som en del av den kommunala skatten. 

För att se till att begravningsavgiften används på rätt sätt finns ett begravningsombud som granskar Svenska kyrkans arbete. Ombudet ska också bevaka rättigheterna för de som inte tillhör Svenska kyrkan, så att de behandlas korrekt av församlingen. Begravningsombudet utses av länsstyrelsen. 

Kontakta oss

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med alla dina kommunala frågor.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Via formulär: Kontaktformulär

Telefonnummer: 021-39 00 00

kontaktcenter@vasteras.se