Visa sökformulär

God man, förvaltare, förmyndare

Här hittar du all information du behöver om god man. Vår verksamhet finns i Västerås och Sala.

Som god man, förvaltare eller förmyndare gör du en viktig insats för en medmänniska. Målet med ditt uppdrag är att skapa en så bra livskvalitet som möjligt för din huvudman.

En man och kvinna i glatt samtal med en kvinna i rullstol

Här finns information både för dig som redan har en god man eller förvaltare och för dig som vill ansöka om att få hjälp

En man och en kvinna sitter tillsammans framför en dator.

Det är många i samhället som är i behov av hjälp. De kan behöva stöd med att kontakta myndig­heter, se till att de får rätt vård eller hjälp med att betala räkningar. Genom att bli god man eller för­valt­are kan du spela en viktig roll i dessa män­niskors liv.

En kvinna läser för två barn

Alla barn under 18 år behöver en vårdnadshavare och förmyndare som företräder dem tills de själva blir myndiga.

E-tjänster

En man och en pojke med fiskespö på en brygga vid vattnet.

Söker du våra e-tjänster? Du hittar dom här inom kort, så länge kan du använda våra blanketter nedan.

En kvinna och en flicka gör ett hjärta med fingrarna.

Är det dags att redovisa? Här hittar du informationen du behöver!

Så här jobbar vi

I varje kommun ska det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. Överförmyndarnämndens huvudsakliga uppgift är att utföra tillsyn över förmynderskap, godmanskap och förvaltarskap. Överförmyndarnämnden i Västerås stad är en kommunal myndighet. Nämnden kan ge tillstånd till olika rättshandlingar och andra åtgärder.

Överförmyndarnämnden kontrollerar förvaltningen

Om det är nödvändigt kan överförmyndarnämnden besluta att föräldrar ska redovisa hur de förvaltar barnets tillgångar. Nämnden kan även ingripa och spärra barnets samtliga tillgångar om föräldrarna eller förmyndarna inte förvaltar dessa på ett bra sätt. Överförmyndarnämnden i Västerås stad står under tillsyn av Länsstyrelsen i Stockholm.

Länsstyrelsens tillsyn

Länsstyrelsen har tillsyn över överförmyndare och överförmyndarnämnder i sitt län. Länsstyrelsen kan  granska en överförmyndare utifrån de upplysningar som kommer från allmänheten till exempel genom en anmälan eller en tidningsartikel. Syftet med Länsstyrelsens tillsyn är att upptäcka, påtala och se till att överförmyndare åtgärdar de brister som finns i verksamheten för att undvika att de drabbar de enskilda personer, som samhället har åtagit sig att skydda. Om det visar sig att en överförmyndare, en ledamot i överförmyndarnämnd eller en ersättare är olämplig för sitt uppdrag kan personen fråntas sitt uppdrag av tingsrätten efter anmälan av länsstyrelsen.

Kontakta oss

Överförmyndarenheten

E-post: overformyndaren@vasteras.se

Telefon: 021-39 27 25. Telefontid måndag - torsdag kl. 10.00 – 11.30.

Besök: Stadshuset i Västerås. I stadshusentrén kan du lämna in handlingar till oss. Stadshusets reception har öppet 8.00 – 16.30.

Möte med handläggare måste bokas i förväg genom att skicka e-post till overformyndaren@vasteras.se . Någon från förvaltningen bemannar även stadshusentrén för drop-inbesök på onsdagar mellan klockan 10.00-12.00.