Visa sökformulär

Elever med särskilda behov

Barn och unga som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utbildning har rätt att få det. Det står i skollagen.

Om verksamheten

För elever i behov av särskilt stöd finns det små särskilda undervisningsgrupper som är övergripande för kommunen.

De erbjuder ett stöd till den ordinarie skolans verksamhet. De särskilda undervisningsgrupperna arbetar i små elevgrupper med individuellt anpassad undervisning.

Elever som behöver särskilt stöd ska få ett åtgärdsprogram. Syftet med det är att se till att elevens behov tillgodoses.

Studenter vid en dator
För vem

Något för alla / Vem kan få?

Skolan har ett speciellt ansvar för unga som behöver särskilt stöd. Elever som av fysiska, psykosociala eller andra skäl behöver särskilt stöd för sin utveckling ska få det. Stödet ska utformas med hänsyn till elevens egna behov och förutsättningar.

Så här gör du

Hur går det till?

Om du anser att ditt barn är i behov av särskilt stöd i skolan pratar du med rektor. Om du anser att ditt barn har omfattande behov av särskilt stöd pratar du med förskolechefen på förskolan eller med placeringsenheten i Västerås stad. Om du anser att ditt barn behöver gå i särskola får du träffa samordnaren som informerar dig om särskolans verksamhet. Det är samordnaren för särskolan som utifrån Skolverkets riktlinjer ansvarar och beslutar om vilka elever som ska tas emot i särskolan.

Du kan läsa mer om vilket stöd elever kan få på sidan särskilda behov, extra stöd.

Det här händer i Västerås

Just nu finns det inga evenemang att visa här. Klicka på fler händelser för att se hela kalendern.

Nytt i Västerås

  • Skogsbranden i Sala kommun

    På grund av branden i Sala kommun har Västerås stad gått upp i stabsläge. I nuläget planerar vi för olika utvecklingsscenarier.

  • Kampanj mot tvångsgifte och utbildning om könsstympning

    Sommarlovet närmar sig och då ökar risken för att barn kan komma att giftas bort då de reser till sina hemländer. Därför genomför Västerås stad tillsammans med Länsstyrelsen Västmanland en informationskampanj som riktar sig till de som i sitt yrke möter barn i riskzonen. Kampanjen vill också nå ungd...

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?