Fältgruppen

Fältgruppen tillhör socialtjänsten och arbetar uppsökande och förebyggande med ungdomar och deras föräldrar.

Någon att prata med

Vi arbetar med unga som riskerar att hamna i kriminalitet, missbruk eller annat destruktivt beteende. Vi har kontakt med barn och unga upp till 21 år.

Vi arbetar uppsökande där unga befinner sig för att skapa relation och få kontakt. Om dagarna är vi ofta på skolor över hela stan och besöker även fritidsklubbar. På kvällar är vi mestadels på olika fritidsgårdar eller områdesfältar. Fältgruppen består av 9 fältande socialsekreterare.

Vänd dig till oss om

  • Du som ungdom känner dig orolig för dig själv eller någon annan i din närhet.
  • Du som förälder är orolig för ditt barn
  • Du som arbetar med barn och unga känner oro och vill rådgöra.

Tider vi jobbar

Vi jobbar både dagtid, kvällar och helger. Vardagskvällar har vi täckning från 09-22. Fredagar till 00.30 och lördagar till 01.00.

Det kan vara bra att veta att vi har tystnadsplikt men också anmälningsskyldighet. Det betyder att det som du säger stannar hos oss, men om vi får veta att någon far illa så måste vi agera. Det kan handla om droger eller att man skadar sig själv eller andra.

Samverkan

För oss fältare är samverkan ett viktigt redskap för att fånga upp dessa barn och unga. De aktörer vi till störst del samverkar med är ungdomspolis, skola, fritidsgårdar men även andra som kommer i kontakt med våra unga. Vi har även en god intern samverkan med våra kollegor på socialtjänsten.

Gänget på fältgruppen.

Kontakta oss

Ser du oss ute går det självklart alltid bra att komma fram och prata lite. Känner man sig inte bekväm med den direkta kontakten och vill vara lite mer anonym så finns det andra sätt att nå oss. Det går att ringa, skicka iväg ett sms, mejla oss eller skicka ett dm på instagram. Du når oss på 021-39 36 04.

Telefon: 021-39 36 04
e-post: faltande.socialsekreterare@vasteras.se
Adress: Socialtjänstens hus, Sigurdsgatan 21 E

Om du vill följa oss på insta så heter vi @faltgruppenvasteras .

När du inte får tag i oss

Kontakta Socialjouren på 021-39 20 66 vid akuta ärenden om det är sen eftermiddag, kväll, natt eller helg.